⌂← Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Seznam ptáků přezimujících v ČR

Havran polní
Havran polní je u nás jedním ze symbolů zimy.

Drozd kvíčala
Drozd kvíčala je velký přibližně jako kos
a v zimě se objevuje i ve větších hejnech.

Brkoslav severní
Brkoslav severní se ve větším počtu
u nás objevuje některé zimy (nap. 2012/13).

(Zimující ptáci v ČR, ptactvo v zimě u nás, kteří ptáci v Česku přezimují)

Jako přezimující se většinou považují ptáci od prosince do února, ale v okrajích té doby mohou být i někteří na tahu nebo už začátkem hnízdění.

Logicky naopak naši tažní neboli stěhovaví ptáci jsou ti, kteří hnízdí a nepřezimují = v kompletní tabulce nemají Z, ale také část těch přezimujících.

Kompletní a aktuální seznam všech ptáků ČR najdete na stránce FK ČSO, zde je výběr těch nejpravděpodobněji u nás zimujících.

Obrázky můžete zkusit případně vyhledat podle názvu, např. pomocí vyhledávače obrázků.

Další na tomto webu: tabulka všech běžných ptáků ČR s vyhledávačem obrázků a fotogalerie nejčastějších ptáků.

Vysvětlivky:
H, h, (h) - hnízdí, nepravidelně hnízdí, výjimečně hnízdí
T, t - protahuje, vzácně protahuje
Z, z - zimuje, vzácně zimuje
v ojedinělých případech mohou zimovat i jiné druhy, které nejsou v tomto seznamu
Tučně jsou zvýrazněny početnější nebo častěji viditelnější druhy, jedná se pouze o orientační pomůcku.
Bažant královskýH,Z
Bažant obecnýH,Z
Bekasina otavníH,T,z
Brhlík lesníH,T,Z
Brkoslav severní(h),T,Z
Budníček menšíH,T,z
Bukač velkýH,T,z
Čečetka zimníH,T,Z
Červenka obecnáH,T,Z
Čírka obecnáH,T,z
Čížek lesníH,T,Z
Datel černýH,Z
Datlík tříprstýH,Z
Dlask tlustozobýH,T,Z
Drozd brávníkH,T,Z
Drozd cvrčalah,T,Z
Drozd kvíčalaH,T,Z
Drozd zpěvnýH,T,z
Dřemlík tundrovýT,Z
Havran polníH,T,Z
Hohol severníH,T,Z
Holub domácíH,T,Z
Holub doupňákH,T,z
Holub hřivnáčH,T,z
Hrdlička zahradníH,T,Z
Husa běločeláT,Z
Husa polníT,Z
Husa velkáH,T,Z
Husice liščíh,T,Z
Hvízdák eurasijský(h),T,Z
Hýl obecnýH,T,Z
Chocholouš obecnýH,Z
Chřástal vodníH,T,Z
Jeřábek lesníH,Z
Jestřáb lesníH,T,Z
Kachna divokáH,T,Z
Kachnička mandarinskát,z
Kalous pustovkah,T,Z
Kalous ušatýH,T,Z
Káně lesníH,T,Z
Káně rousnáT,Z
Kavka obecnáH,T,Z
Koliha velkáh,T,z
Konipas bílýH,T,z
Konipas horskýH,T,Z
Konopka obecnáH,T,Z
Kopřivka obecnáH,T,z
Kormorán velkýH,T,Z
Koroptev polníH,Z
Kos černýH,T,Z
Kos horskýH,T,z
Krahujec obecnýH,T,Z
Králíček obecnýH,T,Z
Králíček ohnivýH,T,z
Krkavec velkýH,Z
Křivka obecnáH,T,Z
Kulíšek nejmenšíH,Z
Labuť velkáH,T,Z
Labuť zpěvnáT,Z
Ledňáček říčníH,T,Z
Linduška horskáH,T,z
Linduška lučníH,T,z
Luňák červenýH,T,Z
Lyska černáH,T,Z
Lžičák pestrýh,T,z
Mlynařík dlouhoocasýH,T,Z
Morčák malý(h),T,Z
Morčák prostředníT,z
Morčák velkýH,T,Z
Moták pilichH,T,Z
Moudivláček lužníH,T,z
Orel mořskýH,T,Z
Orel skalnít,z
Ořešník kropenatýH,T,Z
Ostralka štíhlá(h),T,Z
Pěnice černohlaváH,T,z
Pěnkava jíkavec(h),T,Z
Pěnkava obecnáH,T,Z
Pěvuška modráH,T,Z
Polák chocholačkaH,T,Z
Polák kaholkaT,Z
Polák velkýH,T,Z
Poštolka obecnáH,T,Z
Potápka černokrkáH,T,z
Potápka maláH,T,Z
Potápka roháčH,T,Z
Potápka rudokrkáh,T,z
Potáplice maláT,Z
Potáplice severníT,Z
Puštík bělavýH,Z
Puštík obecnýH,Z
Racek bělohlavýh,T,Z
Racek bouřníh,T,Z
Racek chechtavýH,T,Z
Racek malýT,z
Racek mořskýt,z
Racek stříbřitýt,z
Racek žlutonohýT,z
Raroh velkýH,Z
Rehek domácíH,T,z
Skorec vodníH,Z
Skřivan lesníH,T,z
Skřivan polníH,T,z
Slípka zelenonoháH,T,Z
Slučka maláT,z
Sluka lesníH,T,z
Sojka obecnáH,T,Z
Sokol stěhovavýH,T,Z
Sova pálenáH,Z
Stehlík obecnýH,T,Z
Straka obecnáH,Z
Strakapoud bělohřbetýH,Z
Strakapoud jižníH,Z
Strakapoud malýH,Z
Strakapoud prostředníH,Z
Strakapoud velkýH,T,Z
Strnad lučníH,Z
Strnad obecnýH,T,Z
Strnad rákosníH,T,Z
Střízlík obecnýH,T,Z
Sýc rousnýH,Z
Sýček obecnýH,Z
Sýkora babkaH,T,Z
Sýkora koňadraH,T,Z
Sýkora lužníH,T,Z
Sýkora modřinkaH,T,Z
Sýkora parukářkaH,Z
Sýkora uhelníčekH,T,Z
Sýkořice vousatáH,T,Z
Šoupálek dlouhoprstýH,T,Z
Šoupálek krátkoprstýH,Z
Špaček obecnýH,T,z
Tetřev hlušech,z
Tetřívek obecnýH,Z
Ťuhýk šedýH,T,Z
Turpan hnědýT,Z
Vodouš kropenatýh,T,Z
Volavka bíláT,Z
Volavka popelaváH,T,Z
Vrabec domácíH,Z
Vrabec polníH,T,Z
Vrána černáH,T,Z
Vrána šedáH,T,Z
Výr velkýH,Z
Zrzohlávka rudozobáH,T,z
Zvonek zelenýH,T,Z
Zvonohlík zahradníH,T,z
Žluna šedáH,Z
Žluna zelenáH,Z

Ptáci na krmítku

např.

Čížek lesní

Čížek lesní

Sýkora modřinka

Sýkora modřinka

Sýkora koňadra

Sýkora koňadra

Stehlík obecný

Stehlík obecný

Zvonek zelený

Zvonek zelený

Kos černý

Kos černý

Strakapoud velký

Strakapoud velký

Hrdlička zahradní

Hrdlička zahradní

Více fotografií: fotogalerie ptáků
Nebo německá stránka (některé druhy v zimě v ČR nemusí být obvyklé): 35 portrétů zimních druhů (české názvy: Amsel = kos černý, Bergfink = pěnkava jikavec, Blaumeise = sýkora modřinka, Buchfink = pěnkava obecná, Buntspecht = strakapoud velký, Dohle = kavka obecná, Eichelhäher = sojka obecná, Elster = straka obecná, Erlenzeisig = čížek lesní, Feldsperling = vrabec polní, Gimpel/Dompfaff = hýl obecný, Goldammer = strnad obecný, Grünfink = zvonek zelený, Haubenmeise = sýkora parukářka, Hausrotschwanz = rehek domácí, Haussperling = vrabec domácí, Heckenbraunelle = pěvuška modrá, Kernbeißer = dlask tlustozobý, Kleiber = brhlík lesní, Kohlmeise = sýkora koňadra, Möchsgrasmücke správně Mönchsgrasmücke = pěnice černohlavá, Nebelkrähe = vrána šedá, Rabenkrähe = vrána černá, Ringeltaube = holub hřivnáč, Rotkehlchen = červenka obecná, Saatkrähe = havran polní, Schwanzmeise = mlynařík dlouhoocasý, Seidenschwanz = brkoslav severní, Sperber = krahujec obecný, Star = špaček obecný, Stieglitz/Distelfink = stehlík obecný, Sumpfmeise = sýkora babka, Tannenmeise = sýkora uhelníček, Türkentaube = hrdlička zahradní, Zaunkönig = střízlík obecný)

Odkazy na klíče k určování ptáků jsou zatím na hlavní stránce.www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.