⁄← Nenoste mláďata domů! Aktuální akce pro veřejnost: vycházky za ptačími sousedy Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Pták roku v různých zemích (archiv)

Pták roku 2020 v ČR je jiřička obecná.


Tabulka dočasně rozdělena, postupně bude přeuspořádáno jiným systémem, protože toto je neudržitelné.
Odkazy na jménu ptáka jsou na tento web, odkazy za jménem jsou na oficiální stránky v příslušném jazyce nebo jiné zdroje, některé se ale časem stávají nefunkční. Na konci za tabulkou mohou být i vyhlášené druhy z některých jiných zemí. Od roku 2000 je v Rakousku, identický s Německým. Seznamy nemusí být kompletní a mohou obsahovat chyby.
rok Estonsko Lotyšsko Bělorusko Nový Zéland Norsko Portugalsko Španělsko Jižní Afrika ...
2020 potápka roháč ledňáček říční ? ? strnad severní křepelka polní křepelka polní zoborožec kaferský ...
2019 lelek lesní jeřábek lesní orel volavý [z] tučňák žlutooký ? ? kulík mořský hadilov písař ...
2018 tetřev hlušec vodouš rudonohý stehlík obecný holub maorský koliha velká orel jestřábí sova pálená ústřičník jihoafrický ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
rok Česko Slovensko Německo (+ Rak.) Švýcarsko Maďarsko Rusko Belgie Arménie
2020 jiřička obecná [i] ?koroptev? hrdlička divoká [i] [m] ťuhýk obecný [i] kalous ušatý jeřábi ? ?
2019 hrdlička divoká [i] PDF ťuhýk obecný skřivan polní [i] čejka chocholatá [i] pisila čáponohá [i] hrdlička divoká [i] sýček obecný [i] ?
2018 sýček obecný [i] vlaštovka obecná [i] zima 2017 špaček obecný [i] sokol stěhovavý [i] sokol stěhovavý [i] orlovec říční [i] kos černý ?
2017 datel černý [i] kukačka obecná [i] zima16+jaro17 puštík obecný [i] skorec vodní [i] stehlík obecný [i] sýkora lužní [i] žluna zelená ?
2016 červenka obecná [i] bramborníček černohlavý [i] stehlík obecný [i] strakapoud velký [i] chřástal polní [i] dudek chocholatý [i] pěvuška modrá poštolka obecná
2015 potápka černokrká [i] vrabec domácí a polní [i] jestřáb lesní [i] vrabec domácí [i] dudek chocholatý [i] rehek zahradní [i] [i] ostříž lesní mandelík hajní
2014 čáp bílý a čáp černý [i] [web] čáp bílý [i] žluna zelená [i] [i] PDF+ kalous ušatý [i] [i] drop velký [i] rorýs [i] sova pálená dudek chocholatý
2013 břehule říční [i] [i] PDF jiřička obecná [i] bekasina otavní [i] PDF žluva hajní [i] vlha pestrá [i] orel mořský ledňáček říční červenka obecná
2012 tetřev hlušec [i] PDF vlha pestrá [i] PDF kavka obecná [i] PDF střízlík obecný [i] káně lesní [i] slavík modráček rorýs obecný [i] vlha pestrá
2011 strnad obecný [i] ledňáček říční [i] rehek zahradní [i] PDF datel černý [i] sýkora koňadra [i] konipas bílý puštík obecný sýkora koňadra
2010 kukačka obecná [i] čejka chocholatá [i] kormorán velký [i] PDF jiřička obecná [i] vlaštovkovití [i] čejka chocholatá střízlík obecný jeřáb popelavý
2009 skorec vodní [i] kavka obecná [i] ledňáček říční [i] [i] PDF rehek zahradní [i] poštolka rudonohá + havran [i] labuť (rod) vlaštovka obecná výr velký
2008 racek chechtavý [i] rorýs obecný PDF kukačka obecná [i] PDF poštolka obecná [i] kolpík bílý [i] hýl obecný sýček obecný ?
2007 slavík obecný [i] - poštolka obecná [i] PDF krutihlav obecný [i] vrabec polní PDF ledňáček říční červenka obecná ?
2006 orel mořský [i] - brhlík lesní [i] PDF ledňáček říční [i] ťuhýk obecný [i] racek (rod) - ?
2005 skřivan polní [i] - výr velký [i] rorýs obecný [i] orel královský sovy (všechny) - ?
2004 rorýs obecný [i] - střízlík obecný [i] vlaštovka obecná [i] rehek (rod) čáp bílý - ?
2003 vrabec domácí [i] - rorýs obecný [i] stehlík obecný [i] skřivanovití koliha (rod) - ?
2002 poštolka obecná - vrabec domácí [i] strnad obecný [i] žluva hajní poštolka obecná - ?
2001 kavka obecná - potápka roháč [i] kukačka obecná [i] čejka chocholatá špaček obecný - ?
2000 ledňáček říční - luňák červený [i] - raroh velký sýkora koňadra - ?
1999 konipas bílý - strnad obecný [i] - čáp bílý vlaštovka obecná - ?
1998 koroptev polní [i] - skřivan polní [i] - datlovití jeřáb popelavý - ?
1997 sova pálená - strakapoud velký [i] - datlovití skřivan polní - ?
1996 ťuhýk obecný [i] - čejka chocholatá [i] - červenka obecná chřástal polní - ?
1995 čejka chocholatá[i] - slavík obecný [i] - slavík obecný - - ?
1994 čáp bílý [i] - čáp bílý [i] - čáp bílý - - ?
1993 rehek zahradní - kulík říční [i] - pěnice černohlavá - - ?
1992 vlaštovka obecná PDF - červenka obecná [i] - poštolka obecná - - ?
Pokračování starších:
rok Německo Maďarsko
1991 koroptev polní [i] mandelík hajní
1990 žluva hajní [i] dudek chocholatý
1989 rákosník obecný [i] dudek chocholatý
1988 krutihlav obecný [i] sýček obecný
1987 bramborníček hnědý [i] koroptev polní
1986 havran polní [i] drop velký
1985 ťuhýk obecný [i] sova pálená
1984 čáp bílý [i] sýkorovití
1983 břehule říční [i] vlaštovkovití
1982 koliha velká [i] vlaštovkovití
1981 datel černý [i] čáp bílý
1980 tetřívek obecný [i] čáp bílý
1979 vlaštovka obecná [i] vlha pestrá
1978 jeřáb popelavý [i] -
1977 sova pálená [i] -
1976 dudek chocholatý [i] -
1975 kulík zlatý [i] [i] -
1974 jiřička obecná [i] -
1973 ledňáček říční [i] -
1972 sýček obecný [i] -
1971 sokol stěhovavý [i] -

Belgie 2017

Do 18.11.2016 hlasování z 12ti navržených druhů.

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes), Blauwe reiger (Ardea cinerea), Boomkruiper (Certhia brachydactyla), Ekster (Pica pica), Groene specht (Picus viridis), Kluut (Recurvirostra avosetta), Kwartelkoning (Crex crex), Oeverzwaluw (Riparia riparia), Tafeleend (Aythya ferina), Wespendief (Pernis apivorus), Wielewaal (Oriolus oriolus), Zanglijster (Turdus philomelos)

Další 2016

NABU / VdJ / weltweit (německy)

Belgie 2016

Do 20.11.2015 hlasování z 12ti navržených druhů.

Brandgans (Branta leucopsis), Havik (Accipiter gentilis), Heggenmus (Prunella modularis), Kievit (Vanellus vanellus), Kneu (Linaria cannabina), Patrijs (Perdix perdix), Rietgors (Emberiza schoeniclus), Roek (Corvis frugilegus), Spotvogel (hippolais icternina), Spreeuw (Sturnus vulgaris), Watersnip (Galinago galinago), Zilvermeeuw (Larus argentatus)

Ptákem roku 2012 je v ČR tetřev hlušec, na Slovensku vlha pestrá, v Německu kavka obecná, ve Švýcarsku střízlík obecný a v Maďarsku káně lesní. Dále zjištěno pravděpodobně v Belgii stehlík obecný, v Lotyšsku orel mořský, v Estonsku kulík (říční a písečný) a v Rusku slavík modráček.

Odkazy

Pták roku v Česku: nový web, starý web

Pták roku na Slovensku (vták roka): stránka akce už nějak není aktualizována, tak zkuste hledat v časopise

Pták roku v Německu (Vogel des Jahres)

Wiki - mezinárodní (německy)

Wiki - zdroj maďarských (esperanto)

Wiki - Lotyšsko (lotyšsky)

Estonsko (anglicky)

Maďarsko: www.mme.hu ("Év madara") (2012-13 hlasovali obyvatelé, 2014 vzhledem k 40. výročí založení organizace zvolila jejich symbol dropa velkého.)

Wiki - Rusko (rusky) (rbcu.ru)

Švýcarsko

Data zveřejnění

Pro informaci, kdy přibližně očekávat a vyhledávat, který druh byl vyhlášen.

Maďarsko - 16.10.2013 - mme.hu

Německo - 18.10.2013 - nabu.de

Rusko - 19.1.2014 - rbcu.ru

Švýcarsko - 21.1.2014 - birdlife.ch

Slovensko - 21.1.2014 - vtaky.sk

Česko - 6.2.2014 - birdlife.cz alias cso.czwww.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.