⁄← Vítání ptačího zpěvu 2023 /// Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Pták roku v různých zemích

Pták roku v různých zemích (Česko 2023: polák velký)

Ptákem roku 2022 v ČR je zvonek zelený.

První s touto akcí přišli v Německu v roce 1971. Pak se postupně rozšiřovala do různých dalších zemí, zejména na východ, ale v některých zas brzy skončila. Naopak na západě je pouze ve Španělsku a Portugalsku.

Pták roku 2022

Belgie (Vlámsko): čejka chocholatá
Bělorusko: sýkora azurová
Česko: zvonek zelený [i]
Estonsko: sluka lesní
Finsko: racek chechtavý a malý
Chorvatsko: výr velký
Island: konipas bílý
Jihoafrická republika: terej jihoafrický
Kazachstán: slavík
Litva: Polák velký
Lotyšsko: rorýs obecný
Lucembursko: výr velký
Maďarsko: žluna zelená
Německo: dudek chocholatý
Norsko: vodouš rudonohý
Nový Zéland: Volí se retrospektivně pro aktuální rok na podzim.
Portugalsko: ?
Rakousko: jiřička obecná
Rusko: vrabec domácí
Slovensko: dudek chocholatý
Španělsko: Pěvec ryšavý
Švýcarsko: skřivan polní
Ukrajina: jiřička obecná

Pták roku 2021

Belgie (Vlámsko): konipas bílý
Bělorusko: lelek lesní
Česko: káně lesní
Estonsko: špaček obecný
Finsko: strakapoud malý
Chorvatsko: vlaštovka obecná
Island: kulík zlatý
Jihoafrická republika: skalňáček kapský
Kazachstán: pelikáni
?Kyrgyzstán: orlosup bradatý? (neověřeno)
Litva: hrdlička divoká
Lotyšsko: koroptev polní
Lucembursko: koroptev polní
Maďarsko: bramborníček černohlavý
Německo: červenka obecná
Norsko: strnad obecný
Nový Zéland: netopýr pekapeka (do projektu přidáni i netopýři, kteří samozřejmě taxonomicky nepatří mezi ptáky)
Portugalsko: buřňáček Monteirův
Rakousko: zvonohlík zahradní
Rusko: poštolka rudonohá
Slovensko: chocholouš obecný (pipíška chochlatá)
Španělsko: rorýs obecný
Švýcarsko: sýček obecný
Ukrajina: sýkora parukářka

Více v seznamech podle jednotlivých zemí.www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.