⁄← Sledujte hnízdění čápů! Petice proti masakru tažných ptáků v Egyptě Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Napište!

Pták roku v různých zemích

Pták roku 2014 v ČR je čáp bílý a čáp černý - cap.birdlife.cz, www.birdlife.cz.


Tabulka

! Možnost chyb, zejména v maďarském sloupci ve starších datech! Od roku 2000 je v Rakousku, identický s Německým. Odkazy na jménu ptáka jsou na tento web, odkazy za jménem jsou na oficiální stránky v příslušném jazyce. Na konci za tabulkou mohou být i vyhlášené druhy z některých jiných zemí.
rok Česko Slovensko Německo (+ Rak.) Švýcarsko Maďarsko Rusko
2015 ? ? jestřáb lesní ? dudek chocholatý [i] ?
2014 čáp bílý a čáp černý [i] čáp bílý [i] žluna zelená [i] [i] PDF+ kalous ušatý [i] [i] drop velký [i] rorýs [i]
2013 břehule říční [i] [i] PDF jiřička obecná [i] bekasina otavní [i] PDF žluva hajní [i] [i] vlha pestrá [i] orel mořský
2012 tetřev hlušec [i] PDF vlha pestrá [i] PDF kavka obecná [i] PDF střízlík obecný [i] káně lesní [i] slavík modráček
2011 strnad obecný [i] PDF ledňáček říční rehek zahradní [i] PDF datel černý [i] sýkora koňadra [i] konipas bílý
2010 kukačka obecná [i] PDF čejka chocholatá kormorán velký [i] PDF jiřička obecná [i] vlaštovka obecná [i] čejka chocholatá
2009 skorec vodní [i] PDF kavka obecná ledňáček říční [i] [i] PDF rehek zahradní [i] poštolka rudonohá + havran [i] labuť (rod)
2008 racek chechtavý [i] PDF rorýs obecný kukačka obecná [i] PDF poštolka obecná [i] kolpík bílý [i] hýl obecný
2007 slavík obecný [i] PDF - poštolka obecná [i] PDF krutihlav obecný [i] vrabec polní PDF ledňáček říční
2006 orel mořský [i] PDF - brhlík lesní [i] PDF ledňáček říční [i] ťuhýk obecný [i] racek (rod)
2005 skřivan polní [i] PDF - výr velký [i] rorýs obecný [i] orel královský sovy (všechny)
2004 rorýs obecný [i] PDF - střízlík obecný [i] vlaštovka obecná [i] rehek zahradní + domácí čáp bílý
2003 vrabec domácí [i] PDF - rorýs obecný [i] stehlík obecný [i] skřivanovitý? koliha (rod)
2002 poštolka obecná PDF - vrabec domácí [i] strnad obecný [i] žluva hajní poštolka obecná
2001 kavka obecná PDF - potápka roháč [i] kukačka obecná [i] čejka chocholatá špaček obecný
2000 ledňáček říční PDF - luňák červený [i] - raroh velký sýkora koňadra
1999 konipas bílý PDF - strnad obecný [i] - čáp bílý vlaštovka obecná
1998 koroptev polní [i] PDF - skřivan polní [i] - datlovitý? jeřáb popelavý
1997 sova pálená PDF - strakapoud velký [i] - datlovitý? skřivan polní
1996 ťuhýk obecný [i] PDF - čejka chocholatá [i] - červenka obecná chřástal polní
1995 čejka chocholatá [map] [i] PDF - slavík obecný [i] - slavík obecný -
1994 čáp bílý [i] PDF - čáp bílý [i] - čáp bílý -
1993 rehek zahradní PDF - kulík říční [i] - pěnice černohlavá -
1992 vlaštovka obecná PDF - červenka obecná [i] - poštolka obecná -
Pokračování starších:
rok Německo Maďarsko
1991 koroptev polní [i] mandelík hajní
1990 žluva hajní [i] dudek chocholatý
1989 rákosník obecný [i] dudek chocholatý
1988 krutihlav obecný [i] sýček obecný
1987 bramborníček hnědý [i] koroptev?
1986 havran polní [i] drop velký
1985 ťuhýk obecný [i] sova pálená
1984 čáp bílý [i] sýkora ?
1983 břehule říční [i] vlaštovkovitý?
1982 koliha velká [i] vlaštovkovitý?
1981 datel černý [i] čáp bílý
1980 tetřívek obecný [i] čáp bílý
1979 vlaštovka obecná [i] vlha pestrá
1978 jeřáb popelavý [i] -
1977 sova pálená [i] -
1976 dudek chocholatý [i] -
1975 kulík zlatý [i] [i] -
1974 jiřička obecná [i] -
1973 ledňáček říční [i] -
1972 sýček obecný [i] -
1971 sokol stěhovavý [i] -

Ptákem roku 2012 je v ČR tetřev hlušec, na Slovensku vlha pestrá, v Německu kavka obecná, ve Švýcarsku střízlík obecný a v Maďarsku káně lesní. Dále zjištěno pravděpodobně v Belgii stehlík obecný, v Lotyšsku orel mořský, v Estonsku kulík (říční a písečný) a v Rusku slavík modráček.

Odkazy

Pták roku v Česku

Pták roku na Slovensku - ve slovenštině - vták roka

Pták roku v Německu - v němčině - Vogel des Jahres

Wiki - mezinárodní (německy)

Wiki - zdroj maďarských (esperanto)

Wiki - Lotyšsko (lotyšsky)

Estonsko (anglicky)

Maďarsko: www.mme.hu ("Év madara") (2012-13 hlasovali obyvatelé, 2014 vzhledem k 40. výročí založení organizace zvolila jejich symbol dropa velkého.)

Wiki - Rusko (rusky) (rbcu.ru)

Data zveřejnění

Pro informaci, kdy přibližně očekávat a vyhledávat, který druh byl vyhlášen.

Maďarsko - 16.10.2013 - mme.hu

Německo - 18.10.2013 - nabu.de

Rusko - 19.1.2014 - rbcu.ru

Švýcarsko - 21.1.2014 - birdlife.ch

Slovensko - 21.1.2014 - vtaky.sk

Česko - 6.2.2014 - birdlife.cz alias cso.czwww.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Pomozte: Petice "Za obnovu zemědělské krajiny" a Ptačí park Josefovské louky