⁄← Aktuální akce pro veřejnost: sčítáme ptáky na krmítku a petice za krajinu. Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Ptáci vám přejí šťastné svátky, pokud je nebudete rušit pyrotechnikou!

Pták roku v různých zemích

Pták roku 2018 v ČR je sýček obecný. Pták roku 2019 bude vyhlášen obvykle začátkem února toho roku.


rok Česko Slovensko Německo + Rak. Švýcarsko Maďarsko Rusko Belgie Arménie
2019 ? ? skřivan polní ? ? ? ? ?
2018 sýček obecný vlaštovka obecná špaček obecný sokol stěhovavý sokol stěhovavý orlovec říční kos černý ?
2017 datel černý kukačka obecná puštík obecný skorec vodní stehlík obecný sýkora lužní žluna zelená ?
2016 červenka obecná bramborníček černohlavý stehlík obecný strakapoud velký chřástal polní dudek chocholatý pěvuška modrá poštolka obecná
2015 potápka černokrká vrabec domácí a polní jestřáb lesní vrabec domácí dudek chocholatý rehek zahradní ostříž lesní mandelík hajní
2014 čáp bílý a čáp černý čáp bílý žluna zelená kalous ušatý drop velký rorýs sova pálená dudek chocholatý
2013 břehule říční jiřička obecná bekasina otavní žluva hajní vlha pestrá orel mořský ledňáček říční červenka obecná
2012 tetřev hlušec vlha pestrá kavka obecná střízlík obecný káně lesní slavík modráček rorýs obecný vlha pestrá
2011 strnad obecný ledňáček říční rehek zahradní datel černý sýkora koňadra konipas bílý puštík obecný sýkora koňadra
2010 kukačka obecná čejka chocholatá kormorán velký jiřička obecná vlaštovka obecná čejka chocholatá střízlík obecný jeřáb popelavý
2009 skorec vodní kavka obecná ledňáček říční rehek zahradní poštolka rudonohá + havran labuť (rod) vlaštovka obecná výr velký

Na této stránce je pro přehlednost vybráno jen posledních deset let a je bez externích odkazů, více naleznete v archivu. Momentálně chybí výpis některých dalších zemí, časem bude doplněn. Nelze zaručit bezchybnost.www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.