⌂← Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Pták roku v různých zemích

Ptákem roku 2024 (s platností od zimy 2023/24) v ČR je rehek domácí.

První s touto akcí přišli v Německu v roce 1971. Pak se postupně rozšiřovala do různých dalších zemí, zejména na východ, ale v některých zas brzy skončila. Naopak na západě je pouze ve Španělsku a Portugalsku.

Pták roku 2024

Arménie: orel mořský
Austrálie: ???
Belgie (Vlámsko + Brusel): vrabec domácí (huismus)
Bělorusko: vrána šedá
Česko: rehek domácí
Estonsko: kukačka obecná (Kägu)
Finsko: racek žlutonohý (selkälokki)
Chorvatsko: havran polní
Island: ???
Jihoafrická republika: orlík kejklíř (Bateleur)
Kazachstán: výreček malý [spljuška]
Kyrgyzstán: ???
Litva: ???
Lotyšsko: rybák malý
Lucembursko: ???
Maďarsko: raroh velký (kerecsensólyom)
Německo: čejka chocholatá (Kiebitz)
Norsko: racek stříbřitý
Nový Zéland: Volí se retrospektivně pro aktuální rok na podzim.
Portugalsko: ???
Rakousko: strnad luční (Grauammer)
Rusko: čížek lesní [čiž]
Rumunsko: husice rezavá
Slovensko: poštolka rudonohá (sokol kobcovitý, červenonohý)
Španělsko: bukač velký (avetoro común)
Švýcarsko: potápka malá (Zwergtaucher)
Tanzánie: hadilov písař
Ukrajina: vrabec domácí [horobec chatnij]
USA a Kanada: lesňáček zlatokřídlý

Pták roku 2023

Arménie: orel skalní
Austrálie: papoušek vlaštovčí
Belgie (Vlámsko + Brusel): stehlík obecný
Bělorusko: zrušeno
Česko: polák velký
Estonsko: hoholka lední
Finsko: ? (vyhlášen hned rok 2024)
Chorvatsko: tetřev hlušec
Island: ???
Jihoafrická republika: papoušek kapský
Kazachstán: modravec siný
Kyrgyzstán: husa indická
Litva: čáp bílý
Lotyšsko: slavík tmavý
Lucembursko: hrdlička divoká
Maďarsko: sýkořice vousatá (barkóscinege)
Německo: bramborníček hnědý (Braunkehlchen)
Norsko: rorýs obecný (Tårnseiler)
Nový Zéland: potápka roháč ("pták století")
Portugalsko: ???
Rakousko: bramborníček hnědý (Braunkehlchen)
Rusko: koliha [kronšnep]
Slovensko: zedníček skalní (murárik červenokrídly)
Španělsko: moták lužní (aguilucho cenizo)
Švýcarsko: rákosník zpěvný (Sumpfrohrsänger)
Tanzánie: jeřáb královský
Ukrajina: racek chechtavý [martyn zvyčajnyj]

Více v seznamech podle jednotlivých zemí.

Poznámka: i vzhledem k velmi malé návštěvnosti je toto aktualizováno jen zřídka.www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.