⁄← Nenoste mláďata domů!Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Pták roku v různých zemích

Ptákem roku 2021 v ČR je káně lesní.

První s touto akcí přišli v Německu v roce 1971. Pak se postupně rozšiřovala do různých dalších zemí, zejména na východ, ale v některých zas brzy skončila. Naopak na západě je pouze ve Španělsku a Portugalsku.

Pták roku 2021

Arménie: ?
Belgie (Vlámsko): konipas bílý
Bělorusko: lelek lesní
Česko: káně lesní
Estonsko: špaček obecný
Finsko: strakapoud malý
Chorvatsko: vlaštovka obecná
Jihoafrická republika: skalňáček kapský
Kazachstán: pelikáni
?Kyrgyzstán: orlosup bradatý? (neověřeno)
Litva: hrdlička divoká
Lotyšsko: koroptev polní
Lucembursko: koroptev polní
Maďarsko: bramborníček černohlavý
Německo: červenka obecná
Norsko: strnad obecný
Nový Zéland: Volí se retrospektivně pro aktuální rok na podzim.
Portugalsko: buřňáček Monteirův
Rakousko: zvonohlík zahradní
Rusko: poštolka rudonohá
Slovensko: chocholouš obecný (pipíška chochlatá)
Slovinsko: ?
Španělsko: rorýs obecný
Švýcarsko: sýček obecný
Ukrajina: sýkora parukářka

Více v seznamech podle jednotlivých zemí.www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.