⁄← Aktuální akce pro veřejnost: Vycházky Soví noci Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Pták roku v různých zemích

Pták roku 2018 v ČR je sýček obecný


rok Česko Slovensko Německo + Rak. Švýcarsko Maďarsko Rusko Belgie
2018 sýček obecný ? špaček obecný sokol stěhovavý sokol stěhovavý orlovec říční ?
2017 datel černý kukačka obecná puštík obecný skorec vodní stehlík obecný sýkora lužní žluna zelená
2016 červenka obecná bramborníček černohlavý stehlík obecný strakapoud velký chřástal polní dudek chocholatý pěvuška modrá
2015 potápka černokrká vrabec domácí a polní jestřáb lesní vrabec domácí dudek chocholatý rehek zahradní ostříž lesní
2014 čáp bílý a čáp černý čáp bílý žluna zelená kalous ušatý drop velký rorýs sova pálená
2013 břehule říční jiřička obecná bekasina otavní žluva hajní vlha pestrá orel mořský ledňáček říční
2012 tetřev hlušec vlha pestrá kavka obecná střízlík obecný káně lesní slavík modráček rorýs obecný
2011 strnad obecný ledňáček říční rehek zahradní datel černý sýkora koňadra konipas bílý puštík obecný
2010 kukačka obecná čejka chocholatá kormorán velký jiřička obecná vlaštovka obecná čejka chocholatá střízlík obecný

Na této stránce je pro přehlednost vybráno jen několik posledních let a je bez externích odkazů, více naleznete v archivu. Momentálně chybí výpis některých dalších zemí, časem bude doplněn. Nelze zaručit bezchybnost.www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.