⁄← Nepoužívejte pyrotechniku!Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Pták roku v různých zemích

Řazeno podle země.

První s touto akcí přišli v Německu v roce 1971. Pak se postupně rozšiřovala do různých dalších zemí, zejména na východ, ale v některých zas brzy skončila. Naopak na západě je pouze ve Španělsku a Portugalsku. Někdy může být nazýván jako "pták roku" případ pozorování velmi vzácného druhu, který vzbudil velkou pozornost, tedy "událost roku". V mnoha zemích (i co zde nejsou uvedeny) se volí také stromy nebo i jiné organismy nebo typy prostředí "roku".

Poznámky: Z momentálních technických důvodů mohou být názvy v původních jazycích přepsány nesprávně (nezachovány znaky Unicode), mohou být pravopisné chyby i ve zdrojových zprávách a případně i nelze brát ohled na počáteční písmena někdy zbytečně velká. Někdy je problematické i určení zamýšleného taxonu (m.j. neustále dochází k přejmenovávání a rozdělování druhů). Někde mohou být chybně interpretovány zprávy o ptácích roku v nějakém jazyce z jinojazyčné země. České jméno nemusí vždy existovat.

Stránka je postupně přepisována, pro to nemusí vypadat bezvadně. Cílem bude mít jeden seznam podle zemí a druhý podle roků, z toho asi jen jeden (momentálně tento) bude "velkoobjemový" i se všemi odkazy a dalšími informacemi.

Arménie

archivované stránky projektu (anglicky), Facebook ASPB (arménsky, anglicky), Wikipedie (estonsky)

2009 výr velký (Eagle owl, Bubo bubo) [1,3]
2010 jeřáb popelavý (Common crane, Grus grus) [1,3]
2011 sýkora koňadra (Great tit, Parus major) [1,3]
2012 vlha pestrá (European Bee-eater, Merops apiaster) [1,3]
2013 červenka obecná (European Robin, Erithacus rubecula) [1,3]
2014 dudek chocholatý (Hoopoe, Upopa epops) [1,3]
2015 mandelík hajní (European roller, Coracias garrulus) [1,2,3]
2016 poštolka obecná [3]
2017 hrdlička senegalská (Laughing Dove) [2]
2018 kukačka obecná () [2]
2019 ledňáček říční () [2]
2020 čáp černý () [2]

hlasování veřejnosti

Austrálie

Jen malý informativní projekt "pták měsíce" - Bird of the Month - encyklopedický profil vybraného druhu.

Někdy probíhalo i veřejné hlasování "ptáka roku" na The Guardian.

? Ázerbájdžán

? 2006 kachnice bělohlavá [et.wiki z neznámého zdroje]
Nepodařilo se dohledat žádný zdroj, ani to, že zde vůbec taková akce probíhala, pouze tohojazyčné citování ptáků roku z jiných zemí.

Belgie: Vlámsko (+ Brusel)

Vogel van het Jaar

stránky projektu (holandsky)

stránky organizace (holandsky)

2005 ledňáček říční - zřejmě chyba na et.Wikipedii, z neznámého zdroje
organizace sice uvádí jako počáteční rok 2005, ale nejspíš jde o počátek akce, tedy vyhlášení pro následující rok 2006, od kterého začíná i jejich seznam; viz také Nizozemsko
2006 brhlík lesní
2007 červenka obecná
2008 sýček obecný
2009 vlaštovka obecná
2010 střízlík obecný
2011 puštík obecný
2012 rorýs obecný [i]
2013 ledňáček říční
2014 sova pálená
2015 ostříž lesní
2016 pěvuška modrá (Do 20.11.2015 hlasování z 12ti navržených druhů: Brandgans (Branta leucopsis), Havik (Accipiter gentilis), Heggenmus (Prunella modularis), Kievit (Vanellus vanellus), Kneu (Linaria cannabina), Patrijs (Perdix perdix), Rietgors (Emberiza schoeniclus), Roek (Corvis frugilegus), Spotvogel (hippolais icternina), Spreeuw (Sturnus vulgaris), Watersnip (Galinago galinago), Zilvermeeuw (Larus argentatus))
2017 žluna zelená (Do 18.11.2016 hlasování z 12ti navržených druhů: Appelvink (Coccothraustes coccothraustes), Blauwe reiger (Ardea cinerea), Boomkruiper (Certhia brachydactyla), Ekster (Pica pica), Groene specht (Picus viridis), Kluut (Recurvirostra avosetta), Kwartelkoning (Crex crex), Oeverzwaluw (Riparia riparia), Tafeleend (Aythya ferina), Wespendief (Pernis apivorus), Wielewaal (Oriolus oriolus), Zanglijster (Turdus philomelos))
2018 kos černý [i]
2019 sýček obecný [i]
2020 hýl obecný [i]
2021 konipas bílý (téma: ptáci u železnice) [i]
2022 čejka chocholatá (kievit)
2023 stehlík obecný (putter, distelvink; téma: (hustě) obydlené oblasti)
2024 vrabec domácí (huismus) (ptáci na stavbách)

Bělorusko

[ptuška hoda]

stránky projektu (zrušeno)

2000: čáp bílý [biely busiel]
2001: konipas bílý [bielaja pliska]
2002: žluva hajní [aviaĺha]
2003: vrabec domácí [damavy vierabiej]
2004: jiřička obecná [haradskaja lastauka]
2005: puštík vousatý [baradataja kuhakauka]
2006: čejka chocholatá [knihauka]
2007: slavík (tmavý?) [salaviej]
2008: volavka bílá [vialikaja bielaja čaplia]
2009: husa velká [šeraja huś]
2010: poštolka obecná [sokal-pustaĺha]
2011: koliha velká [vialiki kulion]
2012: rorýs obecný [čorny svirhuĺ]
2013: dudek chocholatý [udod]
2014: kukačka obecná [zvyčajnaja ziaziulia]
2015: kalous ušatý [vušataja sava]
2016: hohol severní [gogol']
2017: chocholouš obecný [žauruk-smiaciuch] [i]
2018: stehlík obecný [ščyhiel]
2019: orel volavý [vialiki arliec]
2020: tetřev hlušec [hlušec] [i]
2021: lelek lesní [zvyčajny lialiak] [i]
2022: sýkora azurová (online hlasování ji předtím určilo jako jednoho ze tří kandidátů)
K 18.3.2022 organizace zrušena https://www.birdlife.cz/lukasenkuv-rezim-zlikvidoval-organizaci-apb-birdlife-belarus/

Česko (Česká republika)

Pták roku

Stránky projektu (česky), archiv starého webu do roku 2017 (www.cso.cz/ptakroku.html)

2023: polák velký [i]
2022: zvonek zelený [i]
2021 káně lesní [i]
2020 jiřička obecná [i]
2019 hrdlička divoká [i]
2018 sýček obecný [i]
2017 datel černý
2016 červenka obecná
2015 potápka černokrká
2014 čáp bílý a čáp černý [web]
2013 břehule říční
2012 tetřev hlušec
2011 strnad obecný
2010 kukačka obecná
2009 skorec vodní
2008 racek chechtavý
2007 slavík obecný
2006 orel mořský
2005 skřivan polní
2004 rorýs obecný
2003 vrabec domácí
2002 poštolka obecná
2001 kavka obecná
2000 ledňáček říční
1999 konipas bílý
1998 koroptev polní
1997 sova pálená
1996 ťuhýk obecný
1995 čejka chocholatá
1994 čáp bílý
1993 rehek zahradní
1992 vlaštovka obecná

Seznam je úplný (2023). Ptáka roku vybírá Výbor ČSO. V letech 2003 - 2010 probíhala také akce Významné ptačí území roku (IBA roku).

Estonsko

Aasta lind

stránky projektu (estonsky), stránky projektu (estonsky, anglicky), Wikipedie (estonsky)

Estonsko (anglicky)

2024 kukačka obecná (Kägu)
2023 hoholka lední (Aul) https://eoy.ee/aul/
2022 sluka lesní (Metskurvits) [i]
2021 špaček obecný (Kuldnokk)
2020 potápka roháč (Tuttpütt)
2019 lelek lesní (Öösorr)
2018 tetřev hlušec (Metsis)
2017 hrdlička divoká (Turteltuvi)
2016 sýkora koňadra (Rasvatihane)
2015 káně (Viu)
2014 ledňáček říční (Jäälind)
2013 koroptev polní (Nurmkana)
2012 kulíci (písečný a říční) (Tüllid)
2011 vlaštovka obecná (Suitsupääsuke)
2010 ťuhýci (obecný a šedý) (Ogijad)
2009 puštík obecný (Kodukakk)
2008 tetřívek obecný (Teder)
2007 labutě (Luiged)
2006 konipas luční (Hänilane)
2005 jestřáb lesní (Kanakull)
2004 čáp bílý (Valge-toonekurg)
2003 straka obecná (Harakas)
2002 vrabci (Varblased)
2001 čejka chocholatá (Kiivitaja)
2000 vlaštovka obecná (Suitsupääsuke)
1999 strakapoudi (Kirjurähnid)
1998 čáp černý (Must-toonekurg)
1997 jeřáb popelavý (Sookurg)
1996 koliha velká (Suurkoovitaja)
1995 chřástal polní (Rukkirääk)
*seznam obsahuje všechny položky z uvedených zdrojů (2023)

Finsko

vuoden lintu

stránky projektu (finsky)

2023? (v textu uvedeno 2024) racek žlutonohý (selkälokki)
2022 racek chechtavý a malý (naurulokki ja pikkulokki)
2021 strakapoud malý (pikkutikka)
2020 strnad zahradní (peltosirkku)
2019 - akce neprobíhala
2018 polák velký (punasotka)
2017 kulík říční (pikkutylli)
2016 skorec vodní (koskikara)
2015 jiřička obecná a vlaštovka obecná (räystäs- ja haarapääsky)
2014 labuť zpěvná (laulujoutsen)
2013 racek žlutonohý (selkälokki) [i]
2012 potápka žlutorohá (mustakurkku-uikku)
2011 koliha velká (kuovi)
2010 potáplice severní a potáplice malá (kuikka ja kaakkuri)
2009 břehule říční (törmäpääsky)
2008 racek chechtavý a racek malý (naurulokki ja pikkulokki)
2007 sojka zlověstná (kuukkeli)
2006 špaček obecný (kottarainen)
2005 bukač velký a moták pochop (kaulushaikara ja ruskosuohaukka)
2004 labuť zpěvná (laulujoutsen)
2003 racek žlutonohý (selkälokki)
2002 ťuhýk obecný (pikkulepinkäinen)
2001 strnad zahradní (peltosirkku)
2000 krutihlav obecný (käenpiika)
*seznam je úplný (2023)

Francie: Alsasko

Oiseau de l'année

stránky projektu (francouzsky)

Jde jen o regionální projekt sčítání hnízdní populace vybraného druhu.

1998 ťuhýk obecný (Pie-Grieche écorcheur) [i]
1999 poštolka obecná (Faucon crécerelle) [i]
2000 vlaštovka obecná a jiřička obecná (Hirondelle rustique et Hirondelle de fenetre) [i]
2001 N?
2002 bramborníček černohlavý (Tarier pâtre) [i]
2003 straka obecná (Pie bavarde) [i]
2004 čáp bílý (Cigogne blanche) [i]
2005 strnad luční (Bruant proyer) [i]
(mezi tím akce neprobíhala)
2015 ťuhýk obecný (Pie-grieche écorcheur)
2016 bramborníček černohlavý (Tarier pâtre)
2017 jiřička obecná (Hirondelle de fenetre)
2018 havran polní (Corbeau freux)
2019 potápka roháč (Grebe huppé) - výsledky [PDF]

Galicie (část Španělska)

Ave do Ano

archiv stránek projektu (galicijsky)

2017 koliha velká (mazarico real)
2016 skřivan polní (laverca)
2015 jiřička obecná (andorina de cu branco)
2014 lyska černá (galinola negra)
2013 kavka obecná (gralla pequena)
2012 poštolka obecná (lagarteiro)
2011 sýček obecný (moucho, Athene noctua)
2010 koroptev polní pyrenejská (charrela, Perdix perdix hispaniensis)
2009 kormorán chocholatý (corvo marino cristado)
*seznam obsahuje všechny položky z uvedeného zdroje (akt. 2023)

? Gruzie

2004 sup bělohlavý (Gyps fulvus) [et.wiki z neznámého zdroje]
2005 pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) [et.wiki z neznámého zdroje]
neověřeno

Chorvatsko

ptica godine

stránky organizace, stránky s tagem "pták roku" (chorvatsky)

2024 - hlasování do 22.11.23 [Suri orao (Aquila chrysaetos), Gačac (Corvus frugilegus), Bijela roda (Ciconia ciconia)]
2023 tetřev hlušec [i]
2022 výr velký (Sova ušara, Bubo bubo) [i]
2021 vlaštovka obecná (lastavica, Hirundo rustica) [i] - poprvé volila veřejnost - ze tří nabízených druhů (dalšími byli dytík úhorní [ćukavica, Burhinus oedicnemus] a sup bělohlavý [bjeloglavi sup, Gyps fulvus]) [i], akce se pak věnovaly také jiřičce (piljak)
2020 mandelík hajní (zlatovrana) [i]
2019 křepelka polní (prepelica) [i]
2018 rybáci (čigre, s fokusom na crvenokljunu čigru (Sterna hirundo) i malu čigru (Sternula albifrons))
2017 - výběr se nekonal
2016 břehule říční (bregunica)
2001 potápka roháč - chyba, chorvatský článek o německém ptáku roku [et.wiki]
*seznam je úplný (2022)

Island

Fugl ársins

stránky projektu, stránky organizace, stránky s tagem "pták roku", stránky v kategorii "pták roku" (islandsky)

2021 kulík zlatý (Hei?lóa) [i]
2022 konipas bílý (Maríuerla, Motacilla alba) [i]
*seznam je úplný (2022), dvoukolové hlasování veřejnosti

Jihoafrická republika

Bird of the Year

stránky organizace (anglicky a další), některé archivované stránky (2011-2019)

2023 papoušek kapský (Cape Parrot, Poicephalus robustus) [i]
2022 terej jihoafrický (Cape Gannet) [i]
2021 skalňáček kapský (Cape Rockjumper) [i]
2020 zoborožec kaferský (Southern Ground-Hornbill) [i]
2019 hadilov písař (Secretarybird, Sagittarius serpentarius) [i]
2018 ústřičník jihoafrický (African Black Oystercatcher, Haematopus moquini) [i]
2017 sup královský (Lappet-Faced Vulture)
2016 snovač pospolitý (Sociable Weaver)
2015 jeřáb rajský (Blue Crane)
2014 albatros tristanský (Tristan Albatross)
2013 chřástal Ayresův (White-winged Flufftail)
2012 orel jasnohlasý (African Fish Eagle)
2011 vlaštovka obecná (Barn Swallow)
2010 plameňák malý (Lesser Flamingo)
2009 drozdík kapský (Cape Robin-chat)
2008 výr africký (Spotted Eagle-Owl)
2007 tučňák brýlový (African Penguin)
* seznam obsahuje všechny položky z uvedených zdrojů (2023)

Kazachstán

2010 kos černý (Turdus merula) [et.wiki z neznámého zdroje]
2015 srpatka ibisovitá (Ibidorhyncha struthersii) [et.wiki z neznámého zdroje]
...
2021 pelikáni

Kyrgyzstán

2005 raroh velký ?
...
2015 tetřívek obecný [et.wiki]
2016 vlha modrolící
2017 čáp bílý [et.wiki]
2018 dlask jalovcový (Mycerobas carnipes, dlask tmavý)
2019 drop malý https://www.stamps.kg/products/2019-bird-of-the-year-little-bustard.html
2020 pěnčík středoasijský https://www.stamps.kg/products/2019-bird-of-the-year-little-bustard.html
2021 orlosup bradatý https://www.stamps.kg/products/2021-bird-of-the-year-the-bearded-vulture.html

Litva

metu paukštis, navíc (pozorovací-sčítací) akce "zimní pták" roku resp. sezóny (žiemos paukštis)

stránky organizace (litevsky)

?...
2000 vrabec domácí
2001 Sýkora koňadra (didžioji zyle) [a]
2002 Čáp černý (juodasis gandras) [a]
2003 Mandelík hajní (Žalvarnis) [a]
2004 Čáp bílý (Baltasis gandras) [a]
2005 asi datlovití [a]
2006 chřástal polní
2007
2008
2009 Čáp černý (juodasis gandras) [i] [i]
zima 2009-2010 (asi první sezóna akce) čevenka obecná
2010 čáp bílý
zima 2010-2011 hrdlička zahradní
2011
zima 2011-2012 pěnkava obecná (paprastojo kikilio) [i]
2012 Koroptev polní [i] [„PAUKŠČIAI“ Nr.13.]
zima 2012-2013 skorec vodní
2013 Puštík bělavý
zima 2013-2014 havran polní
2014 havran polní (kovas) http://www.birdlife.lt/kovas-%E2%80%93-2014-metu-paukstis
zima 2014-2015 volavka popelavá
2015 volavka popelavá (Pilkasis garnys) [i] [i]
zima 2015-2016 ťuhýk šedý
2016 rorýs obecný (juodasis čiurlys) [i]
zima 2016-2017 káně spp.
2017 jiřička obecná (langine kregžde) [i]
zima 2017-2018 ledňáček říční (tulžys) [i]
2018 Tetřívek obecný (Tetervinas) [z]
zima 2018-2019 střízlík obecný (karietaite, Troglodytes troglodytes) [i]
2019 čejka chocholatá (Paprastoji pempe) [i]
zima 2019-2020 orel mořský (jurinis erelis) [i]
2020 Luňák hnědý (juodasis peslys) [i]
2021 hrdlička divoká [i]
2022 Polák velký [i]
2023 čáp bílý [i]
* seznam není úplný

Lotyšsko

Gada putns

Wiki - Lotyšsko (lotyšsky)

1996 chřástal polní (Grieze, Crex crex)
1997 lelek lesní (Vakarlepis, Caprimulgus europaeus)
1998 mandelík hajní (Zala varna, Coracias garrulus)
1999 orel křiklavý (Mazais erglis, Clanga pomarina)
2000 čejka chocholatá (Kivite, Vanellus vanellus)
2001 výr velký (Upis, Bubo bubo)
2002 racek chechtavý (Lielais kiris, Larus ridibundus)
2003 tetřívek obecný (Rubenis, Lyrurus tetrix)
2004 čáp bílý (Baltais starkis, Ciconia ciconia)
2005 labuť zpěvná (Ziemelu gulbis, Cygnus cygnus)
2006 poštolka obecná (Lauku piekuns, Falco tinnunculus)
2007 datel černý (Melna dzilna, Dryocopus martius)
2008 čáp černý (Melnais starkis, Ciconia nigra)
2009 kormorán velký (Juras krauklis, Phalacrocorax carbo)
2010 tetřev hlušec (Mednis, Tetrao urogallus)
2011 puštík obecný (Meža puce, Strix aluco)
2012 orel mořský (Juras erglis, Haliaeetus albicilla)
2013 hoholka lední (Kakaulis, Clangula hyemalis)
2014 dudek chocholatý (Pupukis, Upupa epops)
2015 kulík zlatý (Dzeltenais tartinš, Pluvialis apricaria)
2016 strakapoud velký (Dižraibais dzenis, Dendrocopus major)
2017 konipas luční (Dzeltena cielava, Motacilla flava)
2018 vodouš rudonohý (Plavu tilbite, Tringa totanus)
2019 jeřábek lesní (Mežirbe, Tetrastes bonasia)
2020 ledňáček říční (Zivju dzenitis, Alcedo atthis)
2021 koroptev polní (Laukirbe, Perdix perdix)
2022 rorýs obecný
* seznam je úplný (2022)

Lucembursko

Vull vum Joer, Vogel des Jahres, L'Oiseau de l'année

stránky organizace (německy, francouzsky), stránky dřívějšího spoluorganizátora (německy)

1998 Skřivan polní (Feldlerche)
1999 Strnad obecný (Goldammer)
2000 Bramborníček hnědý (Braunkehlchen)
2001 Potápka roháč (Haubentaucher)
2002 Rákosník obecný (Teichrohrsänger)
2003 Skorec vodní (Wasseramsel)
2004 Slípka zelenonohá (Teichhuhn)
2005 Břehule říční (Uferschwalbe)
2006 Rorýs obecný (Mauersegler)
2007 Střízlík obecný (Zaunkönig)
2008 Sova pálená (Schleiereule)
2009 Poštolka obecná (Turmfalke)
2010 Skřivan polní (Feldlerche)
2011 Kukačka obecná (Kuckuck)
2012 Ťuhýk šedý (Raubwürger)
2013 Krkavec velký (Kolkrabe)
2014 Čáp bílý (Weisstorch)
2015 Jiřička obecná (Mehlschwalbe)
2016 Krutihlav obecný (Wendehals)
2017 luňák červený (Rotmilan)
2018 slavík modráček (Blaukehlchen) [i]
2019 konopka obecná (Bluthänfling) [i]
2020 vrabec domácí (Hausspatz) [i]
2021 koroptev polní [i]
2022 výr velký (Hibou grand-duc) [i]

Maďarsko

Év madara

stránky organizace (maďarsky), Wiki (maďarsky)

1979: vlha pestrá, gyurgyalag (Merops apiaster)
1980+1981: čáp bílý, fehér gólya (Ciconia ciconia)
1982+1983: vlaštovkovití, a fecskék (Hirundo rustica, Delichon urbicum, Riparia riparia)
1984: sýkorovití, a cinegék (Poecile palustris, Lophophanes cristatus, Periparus ater, Cyanistes caeruleus, Poecile montanus, Parus major)
1985: sova pálená, gyöngybagoly (Tyto alba)
1986: drop velký, túzok (Otis tarda)
1987: koroptev polní, fogoly (Perdix perdix)
1988: sýček obecný, kuvik (Athene noctua)
1989+1990: dudek chocholatý, búbos banka (Upupa epops)
1991: mandelík hajní, európai szalakóta (Coracias garrulus)
1992: poštolka obecná, vörös vércse (Falco tinnunculus)
1993: pěnice černohlavá, barátposzáta (Sylvia atricapilla)
1994: čáp bílý, fehér gólya (Ciconia ciconia)
1995: slavík obecný, fülemüle (Luscinia megarhynchos)
1996: červenka obecná, vörösbegy (Erithacus rubecula)
1997+1998: datlovití, harkályok (Dendrocopos major, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Dryobates minor, Picus virirdis, Dryocopus martius, Jynx torquilla)
1999: čáp bílý, fehér gólya (Ciconia ciconia)
2000: raroh velký, kerecsensólyom (Falco cherrug)
2001: čejka chocholatá, bíbic (Vanellus vanellus)
2002: žluva hajní, sárgarigó (Oriolus oriolus)
2003: skřivanovití, pacsirták (Alauda arvensis, Lullula arborea, Galerida cristata)
2004: rehek (rod), rozsdafarkúak (Phoenicurus spp.)
2005: orel královský, parlagi sas (Aquila heliaca)
2006: ťuhýk obecný, tövisszúró gébics (Lanius collurio) [i]
2007: vrabec polní, mezei veréb (Passer montanus) PDF
2008: kolpík bílý, kanalasgém (Platalea leucorodia) [i]
2009: poštolka rudonohá + havran polní, kék vércse (Falco vespertinus) és vetési varjú (Corvus frugilegus) [i]
2010: vlaštovkovití, a fecskék [i]
2011: sýkora koňadra, széncinege (Parus major) [i]
2012: káně lesní, egerészölyv (Buteo buteo) [i] (hlasování veřejnosti)
2013: vlha pestrá, gyurgyalag (Merops apiaster) [i] (hlasování veřejnosti)
2014: drop velký, túzok (Otis tarda) [i] (vzhledem k 40. výročí založení organizace zvolila svůj symbol dropa velkého)
2015: dudek chocholatý, búbos banka (Upupa epops) [i]
2016: chřástal polní, haris (Crex crex) [i]
2017: stehlík obecný, tengelic (Carduelis carduelis) [i]
2018: sokol stěhovavý, vándorsólyom (Falco peregrinus) [i] (U příležitosti 20. výročí jeho návratu, bez hlasování publika)
2019: pisila čáponohá, gólyatöcs (Himantopus himantopus) [i]
2020: kalous ušatý, erdei fülesbagoly (Asio otus)
2021: bramborníček černohlavý, cigánycsuk (Saxicola rubicola) [i]
2022: žluna zelená, zöld küllő [i]
*seznam je úplný (2022)

? Namibie

2016 sup královský (Torgos/Aegypius tracheliotus) [et.wiki z neznámého zdroje]
2017 orel jasnohlasý (Haliaeetus vocifer) [et.wiki z neznámého zdroje]

Německo

Vogel des Jahres

stránky projektu (německy), Wikipedie (německy)

Pro roky 2000 - 2020 platí i pro Rakousko. Další viz tam.

2023 volba do 27.10.
2022 dudek chocholatý - volila veřejnost (Bluthänfling, Mehlschwalbe, Steinschmätzer, Wiedehopf, Feldsperling)
2021 červenka obecná [i] - poprvé volila veřejnost [i], vyhlášení 19.3.
2020 hrdlička divoká
2019 skřivan polní
2018 špaček obecný
2017 puštík obecný
2016 stehlík obecný
2015 jestřáb lesní
2014 žluna zelená
2013 bekasina otavní
2012 kavka obecná
2011 rehek zahradní
2010 kormorán velký
2009 ledňáček říční
2008 kukačka obecná
2007 poštolka obecná
2006 brhlík lesní
2005 výr velký
2004 střízlík obecný
2003 rorýs obecný
2002 vrabec domácí
2001 potápka roháč
2000 luňák červený
1999 strnad obecný
1998 skřivan polní
1997 strakapoud velký
1996 čejka chocholatá
1995 slavík obecný
1994 čáp bílý
1993 kulík říční
1992 červenka obecná
1991 koroptev polní
1990 žluva hajní
1989 rákosník obecný
1988 krutihlav obecný
1987 bramborníček hnědý
1986 havran polní
1985 ťuhýk obecný
1984 čáp bílý
1983 břehule říční
1982 koliha velká
1981 datel černý
1980 tetřívek obecný
1979 vlaštovka obecná
1978 jeřáb popelavý
1977 sova pálená
1976 dudek chocholatý
1975 kulík zlatý
1974 jiřička obecná
1973 ledňáček říční
1972 sýček obecný
1971 sokol stěhovavý
* seznam je úplný (2022)

Norsko

Årets fugl

stránky projektu (norsky), Wikipedie (norsky)

2022 vodouš rudonohý
2021 strnad obecný (gulspurv) [i]
2020 strnad severní (Lappspurv)
2019 koliha velká (Storspove)
2018 ústřičník velký (Tjeld)
2017 jiřička obecná (Taksvale)
2016 husice liščí (Gravand)
2015 hoholka lední (Havelle)
2014 káně rousná (Fjellvak)
2013 alkoun úzkozobý (Lomvi)
2012 čejka chocholatá (Vipe)
2011 racek chechtavý (Hettemake)
2010 břehule říční (Sandsvale)
2009 jespák bojovný (Brushane)
2008 výr velký (Hubro)
2007 kukačka obecná (Gjok)
2006 rybák (obecný a dlouhoocasý) (Terne)
2005 skřivan polní (Sanglerke)
2004 bělokur rousný (Lirype)
2003 vrabec domácí (Graspurv)
2002 racek bouřní (Fiskemake)
2001 špaček obecný (Star)
2000 konipas bílý (Linerle)
1999 vrána šedá (Krake)
1998 jestřáb lesní (Honsehauk)
1997 skorec vodní (Fossekall)
1996 lejsek černohlavý (Svarthvit fluesnapper)
1995 vlaštovka obecná (Lavesvale)
1994 čejka chocholatá (Vipe)
1993 raroh lovecký (Jaktfalk)
1992 kajka mořská (Arfugl)
*seznam obsahuje všechny položky z uvedených zdrojů (2022)

Nový Zéland

Stránky projektu (anglicky-maorsky)

Volí veřejnost retrospektivně pro aktuální rok na podzim. Byly zaznamenány podvody v hlasování.

Te Manu Rongonui o te Tau/Bird of the Year. Voting is open from 18-31 October 2021.

2021 netopýr pekapeka (do projektu přidáni i netopýři, kteří samozřejmě taxonomicky nepatří mezi ptáky)
2020 kakapo soví (kakapo)
2019 tučňák žlutooký (Hoiho, Yellow-eyed penguin)
2018 holub maorský (Kereru)
2017 nestor kea (Kea)
2016 laločník šedý (Kokako)
2015 břehouš rudý (Bar-tailed Godwit)
2014 rybák australský (Fairy Tern)
2013 pištec žlutý (Mohua)
2012 ostříž novozélandský (New Zealand Falcon)
2011 slípka (modrá) - oddělený druh melanotus (Pukeko)
2010 kakariki (papoušek novozélandský) (Kakariki)
2009 kivi (Kiwi)
2008 kakapo soví (Kakapo)
2007 střízlíkovec novozélandský (Grey Warbler)
2006 pávík (Fantail)
2005 tui zpěvný (Tui)
*seznam obsahuje všechny položky z uvedeného zdroje (2021)

Portugalsko

Ave do Ano

Stránky organizace SPEA (portugalsky, anglicky)

2021 buřňáček Monteirův [i] (do 4.2. volba mezi druhy buřňáček Monteirův a racek Audouinův)
2020 křepelka polní
2019 červenka obecná (pisco-de-peito-ruivo), na et.wiki uveden kulík mořský
2018 orel jestřábí (águia-perdigueira)
2017 kormorán chocholatý (galheta)
2016 sup mrchožravý (britango)
2015 krahujec obecný madeirský (fura-bardos)
2014 čáp bílý (cegonha-branca)
2013 drop velký (abetarda)
2012 hrdlička divoká (rola-brava)
2011 buřňák (šedý) (cagarra)
2010 čáp černý (cegonha-preta)
2009 ťuhýk rudohlavý [et.wiki]
2007 buřňáček madeirský - nejspíš chyba [et.wiki bez zdroje]

Rakousko

Od roku 2000 do 2020 identický s Německým (viz tam).
2022: jiřička obecná
2021: zvonohlík zahradní

Rusko

птица года [ptica goda]

Stránky organizace (rusky)

Wiki - Rusko (rusky) (rbcu.ru)

2022 vrabec domácí [i]
2021 poštolka rudonohá [i]
2020 jeřábi
2019 hrdlička divoká [i]
2018 orlovec říční [i]
2017 sýkora lužní [i]
2016 dudek chocholatý [i]
2015 rehek zahradní [i] [i]
2014 rorýs [i]
2013 orel mořský
2012 slavík modráček
2011 konipas bílý
2010 čejka chocholatá
2009 labuť (rod)
2008 hýl obecný
2007 ledňáček říční
2006 racek (rod)
2005 sovy (všechny)
2004 čáp bílý
2003 koliha (rod)
2002 poštolka obecná
2001 špaček obecný
2000 sýkora koňadra
1999 vlaštovka obecná
1998 jeřáb popelavý
1997 skřivan polní
1996 chřástal polní

Slovensko

Vták roka

Stránky projektu (slovensky)

2022 dudek chocholatý (dudok chochlatý, Upupa epops) http://vtaky.sk/press/show/279
2021 chocholouš obecný (pipíška chochlatá, Galerida cristata)
2020 koroptev polní (jarabica poľná, Perdix perdix)
2019 ťuhýci (strakoše, Lanius spp.)
2018 vlaštovka obecná (lastovička obyčajná, Hirundo rustica)
2017 kukačka obecná (kukučka obyčajná, Cuculus canorus)
2016 bramborníček černohlavý (pŕhľaviar čiernohlavý, Saxicola torquatus)
2015 vrabec domácí a polní (vrabec domový a vrabec poľný, Passer domesticus et Passer montanus)
2014 čáp bílý (bocian biely, Ciconia ciconia)
2013 jiřička obecná (belorítka obyčajná, Delichon urbicum)
2012 vlha pestrá (včelárik zlatý, Merops apiaster)
2011 ledňáček říčn (rybárik riečny, Alcedo atthis)
2010 čejka chocholatá (cíbik chochlatý, Vanellus vanellus)
2009 kavka obecná (kavka tmavá, Corvus monedula)
2008 rorýs obecný (dážďovník tmavý, Apus apus)
*seznam je úplný (2022)

Slovinsko

ptica leta

Stránky organizace (slovinsky)

1998 vlaštovka obecná [PDF]
1999 čáp bílý [PDF]
2000 kavka obecná [PDF]
2001 strakapoud velký [PDF]
2002 jiřička obecná [PDF]
2003 morčák velký
2004 ?
2005 ?
2006 ?
2007 rehek zahradní
2008 kavka obecná
2009 ťuhýk obecný (rjavi srakoper, Lanius collurio) [a]
2010 vlaštovka obecná [PDF]
* vypsáno vše, co bylo možné přesvědčivě dohledat

Španělsko

Ave del Ano

Stránky organizace (španělsky), Wiki (španělsky)

1988: stepokur písečný (Ganga ortega)
1989 - akce neprobíhala
1990: orlosup bradatý (Quebrantahuesos)
1991 - akce neprobíhala
1992: čáp bílý (Cigüena blanca)
1993: poštolka jižní (Cernícalo primilla)
1994: volavka vlasatá (Garcilla cangrejera)
1995: holub kanárský (Paloma turqué)
1996: ?Alcedines (Martín pescador)
1997: čírka úzkozobá (Cerceta pardilla)
1998: luňák červený (Milano real)
1999: tetřev hlušec (Urogallo)
2000: orel iberský (Águila imperial)
2001: buřňák baleárský (Pardela balear)
2002: lyska hřebenatá (Focha moruna)
2003: alkoun úzkozobý (Arao común)
2004: drop velký (Avutarda común)
2005: orel jestřábí (Águila perdicera)
2006: skřivan Dupontův (Alondra ricotí)
2007: buřňáček malý (Paino europeo)
2008: zrzohlávka rudozobá (Pato colorado)
2009: strnad rákosní (Escribano palustre)
2010: sup hnědý (Buitre negro)
2011: sýček obecný (Mochuelo común)
2012: mandelík hajní (Carraca europea)
2013: buřňák šedý (Pardela cenicienta)
2014: vlaštovka obecná (Golondrina común)
2015: hrdlička divoká (Tórtola europea)
2016: vrabec domácí (Gorrión común)
2017: drop malý (Sisón común)
2018: sova pálená (Lechuza común)
2019: kulík mořský (Chorlitejo patinegro)
2020: křepelka polní (Codorniz)
2021: rorýs obecný (vencejo común) [i]
(hlasování)
2022: Pěvec ryšavý (alzacola rojizo, Cercotrichas galactotes) [i]
(hlasování)

Švýcarsko

Vogel des Jahres / Oiseau de l'année / Uccelli dell'anno

Stránky projektu (německy, francouzsky, italsky)

Švýcarsko

2022 skřivan polní
2021 sýček obecný (Steinkauz)
2020 ťuhýk obecný (Neuntöter)
2019 čejka chocholatá (Kiebitz)
2018 sokol stěhovavý (Wanderfalke)
2017 skorec vodní (Wasseramsel)
2016 strakapoud velký (Buntspecht)
2015 vrabec domácí (Haussperling)
2014 kalous ušatý (Waldohreule)
2013 žluva hajní (Pirol)
2012 střízlík obecný (Zaunkönig)
2011 datel černý (Schwarzspecht)
2010 jiřička obecná (Mehlschwalbe)
2009 rehek zahradní (Gartenrotschwanz)
2008 poštolka obecná (Turmfalke)
2007 krutihlav obecný (Wendehals)
2006 ledňáček říční (Eisvogel)
2005 rorýs obecný (Mauersegler)
2004 vlaštovka obecná (Rauchschwalbe)
2003 stehlík obecný (Distelfink)
2002 strnad obecný (Goldammer)
2001 kukačka obecná (Kuckuck)
*seznam je úplný (2022)

Ukrajina

[ptach roku]

seznam 1995-2019

1995 mandelík hajní
1996 čejka chocholatá [čajka - nezaměňovat s rackem]
1997 ledňáček říční
1998 poštolka obecná
1999 špaček obecný
2000 čáp bílý
2001 vlaštovka obecná
2002 kalous ušatý
2003 slavík tmavý
2004 chocholouš obecný
2005 červenka obecná
2006 slavík modráček
2007 žluva hajní [vyvilha]
2008 datel černý
2009 moudivláček lužní [remez]
2010 vrabec polní
2011 sýkora modřinka
2012 dudek chocholatý [odud]
2013 vlha pestrá
2014 rorýs obecný
2015 pelikán bílý
2016 brhlík lesní [povzyk]
2017 káně lesní
2018 holub hřivnáč [pryputen]
2019 havran polní [hrak] [i]
2020 hrdlička divoká [i] [i]
2021 sýkora parukářka [i] [i]
2022 jiřička obecná
*seznam je úplný (2022)

? Uzbekistán

Bez čehokoliv dalšího uveden v seznamu na et.wiki, zatím neověřeno.

Odkazy

aktuální mezinárodní německý seznam (ale nekompletní a často obsahuje chyby)

Wiki - mezinárodní německý seznam (také nekompletní)www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.