⌂← Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu 2024 | Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Pták roku v různých zemích

Řazeno podle země. Zjednodušený přehled. Podrobnější s dalšími informacemi a odkazy je v archivu.

První s touto akcí přišli v Německu v roce 1971. Pak se postupně rozšiřovala do různých dalších zemí, zejména na východ, ale v některých zas brzy skončila. Naopak na západě je pouze ve Španělsku a Portugalsku. Někdy může být nazýván jako "pták roku" případ pozorování velmi vzácného druhu, který vzbudil velkou pozornost, tedy "událost roku". V mnoha zemích (i co zde nejsou uvedeny) se volí také stromy nebo i jiné organismy nebo typy prostředí "roku".

Poznámky: Z momentálních technických důvodů mohou být názvy v původních jazycích přepsány nesprávně (nezachovány znaky Unicode), mohou být pravopisné chyby i ve zdrojových zprávách a případně i nelze brát ohled na počáteční písmena někdy zbytečně velká. Někdy je problematické i určení zamýšleného taxonu (m.j. neustále dochází k přejmenovávání a rozdělování druhů). Někde mohou být chybně interpretovány zprávy o ptácích roku v nějakém jazyce z jinojazyčné země. České jméno nemusí vždy existovat.

Stránka je postupně přepisována, pro to nemusí vypadat bezvadně. Cílem bude mít jeden seznam podle zemí a druhý podle roků, případně další rozsáhlý i se všemi odkazy a dalšími informacemi.

Arménie

2009 výr velký
2010 jeřáb popelavý
2011 sýkora koňadra
2012 vlha pestrá
2013 červenka obecná
2014 dudek chocholatý
2015 mandelík hajní
2016 poštolka obecná
2017 hrdlička senegalská
2018 kukačka obecná
2019 ledňáček říční
2020 čáp černý
2021 sup mrchožravý
2022 čáp bílý
2023 orel skalní
2024 orel mořský
https://nabu.am/

Austrálie

Jen malý informativní projekt "pták měsíce" - Bird of the Month - encyklopedický profil vybraného druhu.

Někdy probíhalo i veřejné hlasování "ptáka roku" na The Guardian, a to v následujících letech:

2017:
2019:
2021:
2023: papoušek vlaštovčí https://www.theguardian.com/environment/australian-bird-of-the-year-2023

Belgie: Vlámsko (+ Brusel)

Vogel van het Jaar

stránky projektu (holandsky)

stránky organizace (holandsky)

2005 ledňáček říční - zřejmě chyba na et.Wikipedii, z neznámého zdroje
organizace sice uvádí jako počáteční rok 2005, ale nejspíš jde o počátek akce, tedy vyhlášení pro následující rok 2006, od kterého začíná i jejich seznam; viz také Nizozemsko
2006 brhlík lesní
2007 červenka obecná
2008 sýček obecný
2009 vlaštovka obecná
2010 střízlík obecný
2011 puštík obecný
2012 rorýs obecný
2013 ledňáček říční
2014 sova pálená
2015 ostříž lesní
2016 pěvuška modrá
2017 žluna zelená
2018 kos černý
2019 sýček obecný
2020 hýl obecný
2021 konipas bílý
2022 čejka chocholatá
2023 stehlík obecný
2024 vrabec domácí

Bělorusko

2000 čáp bílý
2001 konipas bílý
2002 žluva hajní
2003 vrabec domácí
2004 jiřička obecná
2005 puštík vousatý
2006 čejka chocholatá
2007 slavík (tmavý?)
2008 volavka bílá
2009 husa velká
2010 poštolka obecná
2011 koliha velká
2012 rorýs obecný
2013 dudek chocholatý
2014 kukačka obecná
2015 kalous ušatý
2016 hohol severní
2017 chocholouš obecný
2018 stehlík obecný
2019 orel volavý
2020 tetřev hlušec
2021 lelek lesní
2022 sýkora azurová
Poté organizace politicky zrušena, ale zdá se, že v projektu pokračuje jiná.

Česko (Česká republika)

Stránky projektu (česky), archiv starého webu do roku 2017 (www.cso.cz/ptakroku.html)

2024: rehek domácí (s platností od zimy 2023/24) [i]
2023: polák velký
2022: zvonek zelený
2021 káně lesní
2020 jiřička obecná
2019 hrdlička divoká
2018 sýček obecný
2017 datel černý
2016 červenka obecná
2015 potápka černokrká
2014 čáp bílý a čáp černý
2013 břehule říční
2012 tetřev hlušec
2011 strnad obecný
2010 kukačka obecná
2009 skorec vodní
2008 racek chechtavý
2007 slavík obecný
2006 orel mořský
2005 skřivan polní
2004 rorýs obecný
2003 vrabec domácí
2002 poštolka obecná
2001 kavka obecná
2000 ledňáček říční
1999 konipas bílý
1998 koroptev polní
1997 sova pálená
1996 ťuhýk obecný
1995 čejka chocholatá
1994 čáp bílý
1993 rehek zahradní
1992 vlaštovka obecná

Seznam je úplný (2024). Ptáka roku vybírá Výbor ČSO.

Estonsko

2024 kukačka obecná
2023 hoholka lední
2022 sluka lesní
2021 špaček obecný
2020 potápka roháč
2019 lelek lesní
2018 tetřev hlušec
2017 hrdlička divoká
2016 sýkora koňadra
2015 káně
2014 ledňáček říční
2013 koroptev polní
2012 kulíci (písečný a říční)
2011 vlaštovka obecná
2010 ťuhýci (obecný a šedý)
2009 puštík obecný
2008 tetřívek obecný
2007 labutě
2006 konipas luční
2005 jestřáb lesní
2004 čáp bílý
2003 straka obecná
2002 vrabci
2001 čejka chocholatá
2000 vlaštovka obecná
1999 strakapoudi
1998 čáp černý
1997 jeřáb popelavý
1996 koliha velká
1995 chřástal polní
*seznam obsahuje všechny položky z uvedených zdrojů (2024)

Finsko

vuoden lintu

stránky projektu (finsky)

2023? (v textu nejspíš chybně uveden toho času budoucí rok 2024) racek žlutonohý (selkälokki)
2022 racek chechtavý a malý
2021 strakapoud malý
2020 strnad zahradní
2019 - akce neprobíhala
2018 polák velký
2017 kulík říční
2016 skorec vodní
2015 jiřička obecná a vlaštovka obecná
2014 labuť zpěvná
2013 racek žlutonohý
2012 potápka žlutorohá
2011 koliha velká
2010 potáplice severní a potáplice malá
2009 břehule říční
2008 racek chechtavý a racek malý
2007 sojka zlověstná
2006 špaček obecný
2005 bukač velký a moták pochop
2004 labuť zpěvná
2003 racek žlutonohý
2002 ťuhýk obecný
2001 strnad zahradní
2000 krutihlav obecný
*seznam je úplný (2023)

Francie: Alsasko

Oiseau de l'année

stránky projektu (francouzsky)

Jde jen o regionální projekt sčítání hnízdní populace vybraného druhu.

1998 ťuhýk obecný
1999 poštolka obecná
2000 vlaštovka obecná a jiřička obecná
2001 N?
2002 bramborníček černohlavý
2003 straka obecná
2004 čáp bílý
2005 strnad luční
(mezi tím akce neprobíhala)
2015 ťuhýk obecný
2016 bramborníček černohlavý
2017 jiřička obecná
2018 havran polní
2019 potápka roháč

Galicie (část Španělska)

Ave do Ano

archiv stránek projektu (galicijsky)

2017 koliha velká (mazarico real)
2016 skřivan polní (laverca)
2015 jiřička obecná (andorina de cu branco)
2014 lyska černá (galinola negra)
2013 kavka obecná (gralla pequena)
2012 poštolka obecná (lagarteiro)
2011 sýček obecný (moucho, Athene noctua)
2010 koroptev polní pyrenejská (charrela, Perdix perdix hispaniensis)
2009 kormorán chocholatý (corvo marino cristado)
*seznam obsahuje všechny položky z uvedeného zdroje (akt. 2023)

Chorvatsko

ptica godine

stránky organizace, stránky s tagem "pták roku" (chorvatsky)

2024 havran polní
2023 tetřev hlušec
2022 výr velký
2021 vlaštovka obecná, akce se pak věnovaly také jiřičce
2020 mandelík hajní
2019 křepelka polní
2018 rybáci
2017 - výběr se nekonal
2016 břehule říční
*seznam je úplný (2024)

Island

Fugl ársins

stránky projektu, stránky organizace, stránky s tagem "pták roku", stránky v kategorii "pták roku" (islandsky)

2021 kulík zlatý
2022 konipas bílý
*seznam je úplný (2022, další zatím není), dvoukolové hlasování veřejnosti

Jihoafrická republika

Bird of the Year

stránky organizace (anglicky a další), některé archivované stránky (2011-2019)

2023 papoušek kapský
2022 terej jihoafrický
2021 skalňáček kapský
2020 zoborožec kaferský
2019 hadilov písař
2018 ústřičník jihoafrický
2017 sup královský
2016 snovač pospolitý
2015 jeřáb rajský
2014 albatros tristanský
2013 chřástal Ayresův
2012 orel jasnohlasý
2011 vlaštovka obecná
2010 plameňák malý
2009 drozdík kapský
2008 výr africký
2007 tučňák brýlový
* seznam obsahuje všechny položky z uvedených zdrojů (2023)

Kazachstán

https://www.acbk.kz/article/default/view?id=425 (rusky, kz, en)

https://tabigat.media/search/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0

2006 keptuška stepní
2007 vlaštovka obecná
2008 jeřábi
2009 kalandra černá
2010 špaček obecný (na et.wiki chybně uveden kos černý)
2011 sýkora koňadra
2012 orel stepní
2013 husa malá
2014 kachnice bělohlavá
2015 srpatka ibisovitá
2016 vrabec domácí
2017 výr velký
2018 strakapoud velký
2019 drop velký
2020 raroh velký
2021 pelikán (rod, 2 místní druhy)
2022 slavík (rod, 2 místní druhy)
2023 modravec siný
2024 výreček malý
*seznam je úplný (2006-2024)

Kyrgyzstán

2005 raroh velký ?
...
2007 ?
...
2010 ?
...
2015 tetřívek obecný
2016 vlha modrolící
2017 čáp bílý
2018 dlask jalovcový
2019 drop malý
2020 pěnčík středoasijský
2021 orlosup bradatý
2022 vrabec domácí
2023 husa indická

Litva

metu paukštis, navíc (pozorovací-sčítací) akce "zimní pták" roku resp. sezóny (žiemos paukštis)

stránky organizace (litevsky)

?...
2000 vrabec domácí
2001 Sýkora koňadra
2002 Čáp černý
2003 Mandelík hajní
2004 Čáp bílý
2005 asi datlovití
2006 chřástal polní
2007
2008
2009 Čáp černý
zima 2009-2010 (asi první sezóna akce) čevenka obecná
2010 čáp bílý
zima 2010-2011 hrdlička zahradní
2011
zima 2011-2012 pěnkava obecná
2012 Koroptev polní
zima 2012-2013 skorec vodní
2013 Puštík bělavý
zima 2013-2014 havran polní
2014 havran polní
zima 2014-2015 volavka popelavá
2015 volavka popelavá
zima 2015-2016 ťuhýk šedý
2016 rorýs obecný
zima 2016-2017 káně spp.
2017 jiřička obecná
zima 2017-2018 ledňáček říční
2018 Tetřívek obecný
zima 2018-2019 střízlík obecný
2019 čejka chocholatá
zima 2019-2020 orel mořský
2020 Luňák hnědý
2021 hrdlička divoká
2022 Polák velký
2023 čáp bílý
* seznam není úplný

Lotyšsko

Gada putns

Wiki - Lotyšsko (lotyšsky)

1996 chřástal polní (Grieze, Crex crex)
1997 lelek lesní (Vakarlepis, Caprimulgus europaeus)
1998 mandelík hajní (Zala varna, Coracias garrulus)
1999 orel křiklavý (Mazais erglis, Clanga pomarina)
2000 čejka chocholatá (Kivite, Vanellus vanellus)
2001 výr velký (Upis, Bubo bubo)
2002 racek chechtavý (Lielais kiris, Larus ridibundus)
2003 tetřívek obecný (Rubenis, Lyrurus tetrix)
2004 čáp bílý (Baltais starkis, Ciconia ciconia)
2005 labuť zpěvná (Ziemelu gulbis, Cygnus cygnus)
2006 poštolka obecná (Lauku piekuns, Falco tinnunculus)
2007 datel černý (Melna dzilna, Dryocopus martius)
2008 čáp černý (Melnais starkis, Ciconia nigra)
2009 kormorán velký (Juras krauklis, Phalacrocorax carbo)
2010 tetřev hlušec (Mednis, Tetrao urogallus)
2011 puštík obecný (Meža puce, Strix aluco)
2012 orel mořský (Juras erglis, Haliaeetus albicilla)
2013 hoholka lední (Kakaulis, Clangula hyemalis)
2014 dudek chocholatý (Pupukis, Upupa epops)
2015 kulík zlatý (Dzeltenais tartinš, Pluvialis apricaria)
2016 strakapoud velký (Dižraibais dzenis, Dendrocopus major)
2017 konipas luční (Dzeltena cielava, Motacilla flava)
2018 vodouš rudonohý (Plavu tilbite, Tringa totanus)
2019 jeřábek lesní (Mežirbe, Tetrastes bonasia)
2020 ledňáček říční (Zivju dzenitis, Alcedo atthis)
2021 koroptev polní (Laukirbe, Perdix perdix)
2022 rorýs obecný
2023 slavík tmavý
* seznam je úplný (2023)

Lucembursko

Vull vum Joer, Vogel des Jahres, L'Oiseau de l'année

stránky organizace (německy, francouzsky), stránky dřívějšího spoluorganizátora (německy)

1998 Skřivan polní (Feldlerche)
1999 Strnad obecný (Goldammer)
2000 Bramborníček hnědý (Braunkehlchen)
2001 Potápka roháč (Haubentaucher)
2002 Rákosník obecný (Teichrohrsänger)
2003 Skorec vodní (Wasseramsel)
2004 Slípka zelenonohá (Teichhuhn)
2005 Břehule říční (Uferschwalbe)
2006 Rorýs obecný (Mauersegler)
2007 Střízlík obecný (Zaunkönig)
2008 Sova pálená (Schleiereule)
2009 Poštolka obecná (Turmfalke)
2010 Skřivan polní (Feldlerche)
2011 Kukačka obecná (Kuckuck)
2012 Ťuhýk šedý (Raubwürger)
2013 Krkavec velký (Kolkrabe)
2014 Čáp bílý (Weisstorch)
2015 Jiřička obecná (Mehlschwalbe)
2016 Krutihlav obecný (Wendehals)
2017 luňák červený (Rotmilan)
2018 slavík modráček
2019 konopka obecná
2020 vrabec domácí
2021 koroptev polní
2022 výr velký
2023 hrdlička divoká

Maďarsko

Év madara

stránky organizace (maďarsky), Wiki (maďarsky)

1979: vlha pestrá, gyurgyalag (Merops apiaster)
1980+1981: čáp bílý, fehér gólya (Ciconia ciconia)
1982+1983: vlaštovkovití, a fecskék (Hirundo rustica, Delichon urbicum, Riparia riparia)
1984: sýkorovití, a cinegék (Poecile palustris, Lophophanes cristatus, Periparus ater, Cyanistes caeruleus, Poecile montanus, Parus major)
1985: sova pálená, gyöngybagoly (Tyto alba)
1986: drop velký, túzok (Otis tarda)
1987: koroptev polní, fogoly (Perdix perdix)
1988: sýček obecný, kuvik (Athene noctua)
1989+1990: dudek chocholatý, búbos banka (Upupa epops)
1991: mandelík hajní, európai szalakóta (Coracias garrulus)
1992: poštolka obecná, vörös vércse (Falco tinnunculus)
1993: pěnice černohlavá, barátposzáta (Sylvia atricapilla)
1994: čáp bílý, fehér gólya (Ciconia ciconia)
1995: slavík obecný, fülemüle (Luscinia megarhynchos)
1996: červenka obecná, vörösbegy (Erithacus rubecula)
1997+1998: datlovití, harkályok (Dendrocopos major, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Dryobates minor, Picus virirdis, Dryocopus martius, Jynx torquilla)
1999: čáp bílý, fehér gólya (Ciconia ciconia)
2000: raroh velký, kerecsensólyom (Falco cherrug)
2001: čejka chocholatá, bíbic (Vanellus vanellus)
2002: žluva hajní, sárgarigó (Oriolus oriolus)
2003: skřivanovití, pacsirták (Alauda arvensis, Lullula arborea, Galerida cristata)
2004: rehek (rod), rozsdafarkúak (Phoenicurus spp.)
2005: orel královský
2006: ťuhýk obecný
2007: vrabec polní
2008: kolpík bílý
2009: poštolka rudonohá + havran polní
2010: vlaštovkovití
2011: sýkora koňadra
2012: káně lesní
2013: vlha pestrá
2014: drop velký
2015: dudek chocholatý
2016: chřástal polní
2017: stehlík obecný
2018: sokol stěhovavý
2019: pisila čáponohá
2020: kalous ušatý
2021: bramborníček černohlavý
2022: žluna zelená
2023: sýkořice vousatá
2024: raroh velký
*seznam je úplný (2024)

? Namibie

2016 sup královský (Torgos/Aegypius tracheliotus) [et.wiki z neznámého zdroje]
2017 orel jasnohlasý (Haliaeetus vocifer) [et.wiki z neznámého zdroje]

Německo

Vogel des Jahres

stránky projektu (německy), Wikipedie (německy)

Pro roky 2000 - 2020 platí i pro Rakousko. Další viz tam.

2024 čejka chocholatá
2023 bramborníček hnědý
2022 dudek chocholatý
2021 červenka obecná - poprvé volila veřejnost
2020 hrdlička divoká
2019 skřivan polní
2018 špaček obecný
2017 puštík obecný
2016 stehlík obecný
2015 jestřáb lesní
2014 žluna zelená
2013 bekasina otavní
2012 kavka obecná
2011 rehek zahradní
2010 kormorán velký
2009 ledňáček říční
2008 kukačka obecná
2007 poštolka obecná
2006 brhlík lesní
2005 výr velký
2004 střízlík obecný
2003 rorýs obecný
2002 vrabec domácí
2001 potápka roháč
2000 luňák červený
1999 strnad obecný
1998 skřivan polní
1997 strakapoud velký
1996 čejka chocholatá
1995 slavík obecný
1994 čáp bílý
1993 kulík říční
1992 červenka obecná
1991 koroptev polní
1990 žluva hajní
1989 rákosník obecný
1988 krutihlav obecný
1987 bramborníček hnědý
1986 havran polní
1985 ťuhýk obecný
1984 čáp bílý
1983 břehule říční
1982 koliha velká
1981 datel černý
1980 tetřívek obecný
1979 vlaštovka obecná
1978 jeřáb popelavý
1977 sova pálená
1976 dudek chocholatý
1975 kulík zlatý
1974 jiřička obecná
1973 ledňáček říční
1972 sýček obecný
1971 sokol stěhovavý
* seznam je úplný (2023-4)

Norsko

Årets fugl

stránky projektu (norsky), Wikipedie (norsky)

2023 rorýs obecný (Tårnseiler)
2022 vodouš rudonohý
2021 strnad obecný (gulspurv) [i]
2020 strnad severní (Lappspurv)
2019 koliha velká (Storspove)
2018 ústřičník velký (Tjeld)
2017 jiřička obecná (Taksvale)
2016 husice liščí (Gravand)
2015 hoholka lední (Havelle)
2014 káně rousná (Fjellvak)
2013 alkoun úzkozobý (Lomvi)
2012 čejka chocholatá (Vipe)
2011 racek chechtavý (Hettemake)
2010 břehule říční (Sandsvale)
2009 jespák bojovný (Brushane)
2008 výr velký (Hubro)
2007 kukačka obecná (Gjok)
2006 rybák (obecný a dlouhoocasý) (Terne)
2005 skřivan polní (Sanglerke)
2004 bělokur rousný (Lirype)
2003 vrabec domácí (Graspurv)
2002 racek bouřní (Fiskemake)
2001 špaček obecný (Star)
2000 konipas bílý (Linerle)
1999 vrána šedá (Krake)
1998 jestřáb lesní (Honsehauk)
1997 skorec vodní (Fossekall)
1996 lejsek černohlavý (Svarthvit fluesnapper)
1995 vlaštovka obecná (Lavesvale)
1994 čejka chocholatá (Vipe)
1993 raroh lovecký (Jaktfalk)
1992 kajka mořská (Arfugl)
*seznam je úplný (1992-2023)

Nový Zéland

Stránky projektu (anglicky-maorsky)

Volí veřejnost retrospektivně pro aktuální rok na podzim.

2023 potápka roháč ("pták století")
2022 pokřovník alpínský
2021 netopýr pekapeka (do projektu přidáni i netopýři, kteří samozřejmě taxonomicky nepatří mezi ptáky)
2020 kakapo soví (kakapo)
2019 tučňák žlutooký (Hoiho, Yellow-eyed penguin)
2018 holub maorský (Kereru)
2017 nestor kea (Kea)
2016 laločník šedý (Kokako)
2015 břehouš rudý (Bar-tailed Godwit)
2014 rybák australský (Fairy Tern)
2013 pištec žlutý (Mohua)
2012 ostříž novozélandský (New Zealand Falcon)
2011 slípka (modrá) - oddělený druh melanotus (Pukeko)
2010 kakariki (papoušek novozélandský) (Kakariki)
2009 kivi (Kiwi)
2008 kakapo soví (Kakapo)
2007 střízlíkovec novozélandský (Grey Warbler)
2006 pávík (Fantail)
2005 tui zpěvný (Tui)
*seznam obsahuje všechny položky z uvedeného zdroje (2023)

Portugalsko

Ave do Ano

Stránky organizace SPEA (portugalsky, anglicky)

2021 buřňáček Monteirův
2020 křepelka polní
2019 červenka obecná (pisco-de-peito-ruivo), na et.wiki uveden kulík mořský
2018 orel jestřábí (águia-perdigueira)
2017 kormorán chocholatý (galheta)
2016 sup mrchožravý (britango)
2015 krahujec obecný madeirský (fura-bardos)
2014 čáp bílý (cegonha-branca)
2013 drop velký (abetarda)
2012 hrdlička divoká (rola-brava)
2011 buřňák (šedý) (cagarra)
2010 čáp černý (cegonha-preta)
2009 ťuhýk rudohlavý [et.wiki]
2007 buřňáček madeirský - nejspíš chyba [et.wiki bez zdroje]

Rakousko

Od roku 2000 do 2020 identický s Německým (viz tam).
2021 zvonohlík zahradní
2022 jiřička obecná
2023 bramborníček hnědý
2024 strnad luční

Rusko

птица года [ptica goda]

Stránky organizace (rusky)

Wiki - Rusko (rusky)

2024 čížek lesní [čiž]
2023 koliha [kronšnep]
2022 vrabec domácí [i]
2021 poštolka rudonohá [i]
2020 jeřábi (pozn. světový rok jeřábů)
2019 hrdlička divoká [i]
2018 orlovec říční [i]
2017 sýkora lužní [i]
2016 dudek chocholatý [i]
2015 rehek zahradní [i] [i]
2014 rorýs [i]
2013 orel mořský
2012 slavík modráček
2011 konipas bílý
2010 čejka chocholatá
2009 labuť (rod)
2008 hýl obecný
2007 ledňáček říční
2006 racek (rod)
2005 sovy (všechny)
2004 čáp bílý
2003 koliha (rod)
2002 poštolka obecná
2001 špaček obecný
2000 sýkora koňadra
1999 vlaštovka obecná
1998 jeřáb popelavý
1997 skřivan polní
1996 chřástal polní

Slovensko

Vták roka

Stránky projektu (slovensky) (neúplné)

2023 zedníček skalní (murárik červenokrídly, Tichodroma muraria) [i]
2022 dudek chocholatý (dudok chochlatý, Upupa epops) [i]
2021 chocholouš obecný (pipíška chochlatá, Galerida cristata)
2020 koroptev polní (jarabica poľná, Perdix perdix)
2019 ťuhýci (strakoše, Lanius spp.)
2018 vlaštovka obecná (lastovička obyčajná, Hirundo rustica)
2017 kukačka obecná (kukučka obyčajná, Cuculus canorus)
2016 bramborníček černohlavý (pŕhľaviar čiernohlavý, Saxicola torquatus)
2015 vrabec domácí a polní (vrabec domový a vrabec poľný, Passer domesticus et Passer montanus)
2014 čáp bílý (bocian biely, Ciconia ciconia)
2013 jiřička obecná (belorítka obyčajná, Delichon urbicum)
2012 vlha pestrá (včelárik zlatý, Merops apiaster)
2011 ledňáček říčn (rybárik riečny, Alcedo atthis)
2010 čejka chocholatá (cíbik chochlatý, Vanellus vanellus)
2009 kavka obecná (kavka tmavá, Corvus monedula)
2008 rorýs obecný (dážďovník tmavý, Apus apus)
*seznam je úplný (2023)

Slovinsko

ptica leta

Stránky organizace (slovinsky)

1998 vlaštovka obecná
1999 čáp bílý
2000 kavka obecná
2001 strakapoud velký
2002 jiřička obecná
2003 morčák velký
2004 ?
2005 ?
2006 ?
2007 rehek zahradní
2008 kavka obecná
2009 ťuhýk obecný
2010 vlaštovka obecná
* vypsáno vše, co bylo možné přesvědčivě dohledat

Španělsko

Ave del Ano

Stránky organizace (španělsky), Wiki (španělsky)

1988: stepokur písečný
1989 - akce neprobíhala
1990: orlosup bradatý
1991 - akce neprobíhala
1992: čáp bílý
1993: poštolka jižní
1994: volavka vlasatá
1995: holub kanárský
1996: ?Alcedines (Martín pescador)
1997: čírka úzkozobá
1998: luňák červený
1999: tetřev hlušec
2000: orel iberský
2001: buřňák baleárský
2002: lyska hřebenatá
2003: alkoun úzkozobý
2004: drop velký
2005: orel jestřábí
2006: skřivan Dupontův
2007: buřňáček malý
2008: zrzohlávka rudozobá
2009: strnad rákosní
2010: sup hnědý
2011: sýček obecný
2012: mandelík hajní
2013: buřňák šedý
2014: vlaštovka obecná (Golondrina común)
2015: hrdlička divoká (Tórtola europea)
2016: vrabec domácí (Gorrión común)
2017: drop malý (Sisón común)
2018: sova pálená (Lechuza común)
2019: kulík mořský (Chorlitejo patinegro)
2020: křepelka polní (Codorniz)
2021: rorýs obecný
2022: Pěvec ryšavý
2023 moták lužní

Švýcarsko

Vogel des Jahres / Oiseau de l'année / Uccelli dell'anno

Stránky projektu

2024 potápka malá (Zwergtaucher)
2023 rákosník zpěvný (Sumpfrohrsänger)
2022 skřivan polní
2021 sýček obecný (Steinkauz)
2020 ťuhýk obecný (Neuntöter)
2019 čejka chocholatá (Kiebitz)
2018 sokol stěhovavý (Wanderfalke)
2017 skorec vodní (Wasseramsel)
2016 strakapoud velký (Buntspecht)
2015 vrabec domácí (Haussperling)
2014 kalous ušatý (Waldohreule)
2013 žluva hajní (Pirol)
2012 střízlík obecný (Zaunkönig)
2011 datel černý (Schwarzspecht)
2010 jiřička obecná (Mehlschwalbe)
2009 rehek zahradní (Gartenrotschwanz)
2008 poštolka obecná (Turmfalke)
2007 krutihlav obecný (Wendehals)
2006 ledňáček říční (Eisvogel)
2005 rorýs obecný (Mauersegler)
2004 vlaštovka obecná (Rauchschwalbe)
2003 stehlík obecný (Distelfink)
2002 strnad obecný (Goldammer)
2001 kukačka obecná (Kuckuck)
*seznam je úplný (2024)

Ukrajina

[ptach roku]

seznam 1995-2019

1995 mandelík hajní
1996 čejka chocholatá
1997 ledňáček říční
1998 poštolka obecná
1999 špaček obecný
2000 čáp bílý
2001 vlaštovka obecná
2002 kalous ušatý
2003 slavík tmavý
2004 chocholouš obecný
2005 červenka obecná
2006 slavík modráček
2007 žluva hajní
2008 datel černý
2009 moudivláček lužní
2010 vrabec polní
2011 sýkora modřinka
2012 dudek chocholatý
2013 vlha pestrá
2014 rorýs obecný
2015 pelikán bílý
2016 brhlík lesní
2017 káně lesní
2018 holub hřivnáč
2019 havran polní
2020 hrdlička divoká
2021 sýkora parukářka
2022 jiřička obecná
2023 racek chechtavý
2024 vrabec domácí
*seznam je úplný (2024)

Odkazy

aktuální mezinárodní německý seznam (ale nekompletní a často obsahuje chyby)

Wiki - mezinárodní německý seznam (také nekompletní)www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.