⁄← Aktuální akce pro veřejnost: Vycházky Soví noci Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Kormorán velký

Kormorán velký

Phalacrocorax carbo | Obětní beránek pro rybáře

Kormorán velký je vodní pták větší než kachna, je téměř celý černý. Snad by za něj někdo mohl mylně považovat lysku černou, která je však o něco menší než kachna. Mladí ptáci mají bílé břicho, dospělí ptáci ve svatebním šatu mají bílé skvrny u nohou a bílé peří na hlavě.

Na této stránce postupně budeme zveřejňovat fakta o tomto ptákovi, která jsou neznalé veřejnosti úmyslně zkreslována rybářskou lobby. Rybáři v Česku i v jiných zemích využili absenci odborných znalostí u většiny lidí ve prospěch své speciesisticko-fašistické propagandy proti tomuto druhu. Nezávisle na tomto druhu, mnoho lidí vyznává nesmyslnou myšlenku: zvířata A žerou zvířata B, proto musíme zvířata A postřílet - jedná se nejspíš o nějakou mentální poruchu, masakr zvířat člověkem je naproti tomu pro ně normální.

Když už (část textu byla odstraněna), tak se zaměřte na hlavní přičinitele problému: přehradní nádrže, vodohospodáře, správce toků, znečišťovatele, atd. Přidáno: Dokud nebude stav vod uveden do pořádku, tak v nich vyšší počet ryb prostě být nemůže. A pokud se ho někdo pokouší uměle zvyšovat vypouštěním uměle odchovaných ryb, pak kormoráni jen vrátí jejich stav na původní, tomu prostředí odpovídající.

Kormorán velký byl v ČR zařazen do kategorie zvláštní ochrany jako ohrožený druh a zároveň zvěř, kterou nelze lovit. Neopodstatněným vyškrtnutím z první kategorie ale stále zůstává jako zvěř, kterou nelze lovit a vztahuje se na něj ochrana podle §5a všech volně žijících ptáků. Zprávy o zrušení ochrany jsou bulvární nesmysly. V EU není v žádné zvláštní příloze, a proto je obecně chráněný jako všichni volně žijící ptáci. Z toho vyplývá, že se nikdy nemůže povolit nekontrolovaný lov, přesto k němu dochází nelegálně a zároveň rybáři bez jakékoliv přírodě užitečné práce ještě dostávají dotace. Samozvaní regulátoři by si navíc měli nejdříve nastudovat, jak probíhá přirozená regulace a jaký má vliv nesmyslný lov.

V ČR v současnosti hnízdí jen kolem /méně než/ 300 párů (na 11 milionů lidí, neboli na jednoho kormorána přes 10 000 mnohem nenasytnějších lidí!), a to je výrazný pokles za 20 let téměř na polovinu, nepochybně způsobený nelegální likvidací rybáři a myslivci. Nejeden silně ohrožený druh dosahuje vyšších počtů.

Hlavní příčiny úbytku některých ryb jsou regulace toků, nakládání s vodou a genetické znečištění ryb. Je tedy celkem nesmysl řešit problém "od konce" a přitom ne od primární příčiny = člověka a jeho činností.

"Kormorán" je zkratka z latinského slova "Corvus marinus" - "mořský krkavec". Vědecké jméno rodu Phalacrocorax je řeckého původu a znamená "plešatý/holohlavý krkavec". Druhové jméno carbo (latina: "uhlí") je narážka na jeho barvu opeření.

www.kormoran-fakten.de

Přírodní regulační mechanismy platí!

V Německu byla v rezervaci vodního ptactva prokázána přirozená regulace, v posledních dvou letech byla populace kormoránů do značné míry zdecimována za pomoci orlů mořských, racků stříbřitých /v ČR spíše podobný racek bělohlavý/, lišek a nemocí. Hnízdní úspěšnost byla pouze kolem 10 %.

Následující text je částečně z německé brožury Kormorán velký - pták roku 2010 (PDF), něco je doplněno navíc, možnost chyb.

Předmluva

Na celá desetiletí kormorán velký zmizel z Německa a dalších zemí, výsledkem nemilosrdného pronásledování začátkem 20. století.

...

Na základě technicky a právně sporné vyhlášky a nařízení se někde opět střílí. Smutný výsledek: kolem 15.000 kormoránů ročně v Německu zabíjí jako tzv. "Škodlivé ptactvo".

Kormoráni neohrožují žádné ryby. Je však možné, že způsobují hospodářské škody na rybnících. (Poznámka: pokud je rybník součástí přírody, jakým právem by rybářům mělo patřit 100% "úrody"? Pokud nemá být součástí přírody, měl by být od ní zcela izolován a k žádným ztrátám by tak nemohlo docházet.) Ale existují způsoby, jak tomu zabránit bez ohrožování ptáků. (Poznámka: rybáři samozřejmě nic z toho nedělají.)

...

Časté předsudky

Prohlášení o kormoránech jsou často založena na předsudcích, méně na faktech. Některé z nejběžnějších jsou:

"Kormorán je nepůvodní pták." Skutečnost: kormoráni zde žili od doby ledové a ve středověku a raném novověku hnízdili téměř všude ve střední Evropě. (Potom je rybáři/myslivci vystříleli)

"Kormorán nemá přirozené nepřítele." Fakt je, že téměř každý druh má přirozené nepřátele, kormorán například orla mořského a mývala severního. (+ už výše zmíněné lišky, racek stříbřitý /bělohlavý/ a také nemoci)

"Kormorán je odpovědný za pokles výnosů rybolovu." Kormoráni většinou preferují hospodářsky nevýznamné ryby a navíc bylo prokázáno, že za úbytek ryb může pokles obsahu živočišného planktonu ve vodě. I s klesajícím počtem kormoránů klesal počet ryb. Vliv kormoránů na ryby v řekách je zanedbatelný.

"Kormorán ohrožuje vzácné druhy ryb, jako lipan." Za pokles stavu lipanů může ekologický stav řek, vliv kormorána je malý.

"Kormoráni zraňují mnoho ryb." Počet zraněných ryb je v desetinách procent. To, co dělají s rybami sami rybáři jim nedává sebemenší právo mluvit na někoho jiného o zraňování.

"Kormoránů je stále víc." Po rychlém růstu v 80.-90. letech se počet stabilizoval, případný růst je jen regionální.

Pracuje se na pokračování...

Autor úvodní fotografie: Sławek Staszczuk z Wikimedia Commons

Zvuky kormoránů

Webkamery kormoránů

+ webkamery jiných ptáků

A ještě se podívejte na něco o rybářství a jak si rybáři představují "ochranu přírody".www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.