⌂← Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.
Kormorán velký

Kormorán velký

Phalacrocorax carbo | Obětní beránek pro rybáře

Kormorán velký je vodní pták větší než kachna, je téměř celý černý. Snad by za něj někdo mohl mylně považovat lysku černou, která je však o něco menší než kachna. Mladí ptáci mají bílé břicho, dospělí ptáci ve svatebním šatu mají bílé skvrny u nohou a bílé peří na hlavě.

Na této stránce postupně budeme zveřejňovat fakta o tomto ptákovi, která jsou neznalé veřejnosti úmyslně zkreslována rybářskou lobby. Rybáři v Česku i v jiných zemích využili absenci odborných znalostí u většiny lidí ve prospěch své speciesisticko-fašistické propagandy proti tomuto druhu. Nezávisle na tomto druhu, mnoho lidí vyznává nesmyslnou myšlenku: zvířata A žerou zvířata B, proto musíme zvířata A postřílet - jedná se nejspíš o nějakou sadistickou psychickou poruchu, chorobnou touhu ovládat a regulovat přírodu.

Když už (část textu byla odstraněna), tak se zaměřte na hlavní přičinitele problému: přehradní nádrže (nezamrzající řeky!), vodohospodáře, správce toků, znečišťovatele, atd. Přidáno: Dokud nebude stav vod uveden do pořádku, tak v nich vyšší počet ryb prostě být nemůže. A pokud se ho někdo pokouší uměle zvyšovat vypouštěním uměle odchovaných ryb, pak kormoráni jen vrátí jejich stav na původní, tomu prostředí odpovídající.

Kormorán velký, plavající

Kormorán velký byl v ČR zařazen do kategorie zvláštní ochrany jako ohrožený druh a zároveň zvěř, kterou nelze lovit. Neopodstatněným vyškrtnutím z první kategorie ale stále zůstává jako zvěř, kterou nelze lovit a vztahuje se na něj ochrana podle §5a všech volně žijících ptáků. Zprávy o zrušení ochrany jsou bulvární nesmysly. V EU není v žádné zvláštní příloze, a proto je obecně chráněný jako všichni volně žijící ptáci. Z toho vyplývá, že se nikdy nemůže povolit nekontrolovaný lov, přesto k němu dochází nelegálně a zároveň rybáři bez jakékoliv přírodě užitečné práce ještě dostávají dotace. Samozvaní regulátoři by si navíc měli nejdříve nastudovat, jak probíhá přirozená regulace a jaký má vliv nesmyslný lov.

V ČR v současnosti hnízdí jen kolem /méně než/ 300 párů (na 11 milionů lidí, neboli na jednoho kormorána přes 10 000 mnohem nenasytnějších lidí!), a to je výrazný pokles za 20 let téměř na polovinu, nepochybně způsobený nelegální likvidací rybáři a myslivci. Nejeden silně ohrožený druh dosahuje vyšších počtů.

Hlavní příčiny úbytku některých ryb jsou regulace toků, nakládání s vodou a genetické znečištění ryb. Je tedy celkem nesmysl řešit problém "od konce" a přitom ne od primární příčiny = člověka a jeho činností.

Kormorán velký, letící, silueta

"Kormorán" je zkratka z latinského slova "Corvus marinus" - "mořský krkavec". Vědecké jméno rodu Phalacrocorax je řeckého původu a znamená "plešatý/holohlavý krkavec". Druhové jméno carbo (latina: "uhlí") je narážka na jeho barvu opeření. Název poddruhu sinensis má zřejmě původ v prvním vědecky popsaném exempláři právě z Číny (tehdy jako Pelecanus sinensis) a nemá nic společného s původností nebo nepůvodností výskytu.

www.kormoran-fakten.de

Přírodní regulační mechanismy platí!

V Německu byla v rezervaci vodního ptactva prokázána přirozená regulace, v posledních dvou letech byla populace kormoránů do značné míry zdecimována za pomoci orlů mořských, racků stříbřitých /v ČR spíše podobný racek bělohlavý/, lišek a nemocí. Hnízdní úspěšnost byla pouze kolem 10 %.

Následující text je částečně z německé brožury Kormorán velký - pták roku 2010 (PDF), něco je doplněno navíc, možnost chyb.

Předmluva

Na celá desetiletí kormorán velký zmizel z Německa a dalších zemí, výsledkem nemilosrdného pronásledování začátkem 20. století.

...

Na základě technicky a právně sporné vyhlášky a nařízení se někde opět střílí. Smutný výsledek: kolem 15.000 kormoránů ročně v Německu zabíjí jako tzv. "Škodlivé ptactvo".

Kormoráni neohrožují žádné ryby. Je však možné, že způsobují hospodářské škody na rybnících. (Poznámka: pokud je rybník součástí přírody, jakým právem by rybářům mělo patřit 100% "úrody"? Pokud nemá být součástí přírody, měl by být od ní zcela izolován a k žádným ztrátám by tak nemohlo docházet.) Ale existují způsoby, jak tomu zabránit bez ohrožování ptáků. (Poznámka: rybáři samozřejmě nic z toho nedělají.)

...

Časté předsudky

Prohlášení o kormoránech jsou často založena na předsudcích, méně na faktech. Některé z nejběžnějších jsou:

"Kormorán je nepůvodní pták." Skutečnost: kormoráni zde žili od doby ledové a ve středověku a raném novověku hnízdili téměř všude ve střední Evropě. (Potom je rybáři/myslivci vystříleli)

"Kormorán nemá přirozené nepřítele." Fakt je, že téměř každý druh má přirozené nepřátele, kormorán například orla mořského a mývala severního. (+ už výše zmíněné lišky, racek stříbřitý /bělohlavý/ a také nemoci)

Poznámka: stav predátorů je ovlivňován především množstvím kořisti, a tou jsou člověkem uměle přemnožované ryby.

"Kormorán je odpovědný za pokles výnosů rybolovu." Kormoráni většinou preferují hospodářsky nevýznamné ryby a navíc bylo prokázáno, že za úbytek ryb může pokles obsahu živočišného planktonu ve vodě. I s klesajícím počtem kormoránů klesal počet ryb. Vliv kormoránů na ryby v řekách je zanedbatelný.

"Kormorán ohrožuje vzácné druhy ryb, jako lipan." Za pokles stavu lipanů může ekologický stav řek, vliv kormorána je malý.

"Kormoráni zraňují mnoho ryb." Počet zraněných ryb je v desetinách procent. To, co dělají s rybami sami rybáři jim nedává sebemenší právo mluvit na někoho jiného o zraňování. Ve své propagandě navíc s oblibou pouští záběry ryb zraněných údajně kormorány, ale na daném místě bylo daleko větší množství motorových člunů než kormoránů. Takže je jasné, jakého původu byla většina těch zranění.

"Kormoránů je stále víc." Po rychlém růstu v 80.-90. letech se počet stabilizoval, případný růst je jen regionální.

Pracuje se na pokračování...

Kormoráni nenesou vinu za špatný stav ryb ve slovinských řekách ... DOPPS 6.2.2017

Autor úvodní fotografie: Sławek Staszczuk z Wikimedia Commons

Zvuky kormoránů

Webkamery kormoránů

+ webkamery jiných ptáků

www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.