⌂← Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Seznam ptáků České republiky

(klíčová slova: ptáci, ptactvo, ČR, u nás, naši)

Tato stránka vznikla víceméně jen jako pokus, kompletní a aktuální seznam najdete na stránce FK ČSO. Tam jsou i anglické názvy. Zde už z úsporných důvodů nebudou.

V této tabulce jsou některé druhy vynechány, protože spousta jich byla pozorována pouze jednou nebo velmi vzácně.

S výhodou můžete použít vyhledávání obrázků [O] a vyhledávání na webu ve světě [W]. (jen pozor, ty obrázky nemusí vždy všechny být odpovídajícího druhu, pro relevantnější výsledky zkuste název uzavřít do "anglických uvozovek")

Pro vyhledávání na této stránce použijte CTRL+F

Dále máme seznam ptáků podle kategorie ochrany, seznam ohrožených ptáků a seznam přezimujících ptáků v ČR.

Vysvětlivky ke sloupci Status:
[C] - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace
H - hnízdí, h - nepravidelně hnízdí, (h) - výjimečně hnízdí
T - protahuje, t - vzácně protahuje
Z - zimuje, z - vzácně zimuje, (z) - výjimečně zimuje

Název

Status

Google

Česky

Latinsky

Obr.

Web

Bažant královský Syrmaticus reevesii [C],H,Z O W
Bažant obecný Phasianus colchicus [C],H,Z O W
Bekasina otavní Gallinago gallinago H,T,z O W
Bělořit šedý Oenanthe oenanthe H,T O W
Bramborníček černohlavý Saxicola torquata H,T,(z) O W
Bramborníček hnědý Saxicola rubetra H,T O W
Brhlík lesní Sitta europaea H,T,Z O W
Brkoslav severní Bombycilla garrulus (h),T,Z O W
Břehouš černoocasý Limosa limosa H,T O W
Břehule říční Riparia riparia H,T O W
Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix H,T O W
Budníček menší Phylloscopus collybita H,T,z O W
Budníček větší Phylloscopus trochilus H,T,(z) O W
Budníček zelený Phylloscopus trochiloides H,T O W
Bukač velký Botaurus stellaris H,T,z O W
Bukáček malý Ixobrychus minutus H,T O W
Cvrčilka říční Locustella fluviatilis H,T O W
Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides H,T O W
Cvrčilka zelená Locustella naevia H,T O W
Čáp bílý Ciconia ciconia H,T,(z) O W
Čáp černý Ciconia nigra H,T O W
Čečetka zimní Carduelis flammea H,T,Z O W
Čejka chocholatá Vanellus vanellus H,T,(z) O W
Červenka obecná Erithacus rubecula H,T,Z O W
Čírka modrá Anas querquedula H,T,(z) O W
Čírka obecná Anas crecca H,T,z O W
Čížek lesní Carduelis spinus H,T,Z O W
Datel černý Dryocopus martius H,Z O W
Datlík tříprstý Picoides tridactylus H,Z O W
Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes H,T,Z O W
Drozd brávník Turdus viscivorus H,T,Z O W
Drozd cvrčala Turdus iliacus h,T,Z O W
Drozd kvíčala Turdus pilaris H,T,Z O W
Drozd zpěvný Turdus philomelos H,T,z O W
Dřemlík tundrový Falco columbarius T,Z O W
Dudek chocholatý Upupa epops h,t O W
Havran polní Corvus frugilegus H,T,Z O W
Hohol severní Bucephala clangula H,T,Z O W
Holub domácí Columba livia [C],H,T,Z O W
Holub doupňák Columba oenas H,T,z O W
Holub hřivnáč Columba palumbus H,T,z O W
Hrdlička divoká Streptopelia turtur H,T O W
Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto H,T,Z O W
Husa běločelá Anser albifrons T,Z O W
Husa polní Anser fabalis T,Z O W
Husa velká Anser anser H,T,Z O W
Husice liščí Tadorna tadorna h,T,Z O W
Hvízdák eurasijský Anas penelope (h),T,Z O W
Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula H,T,Z O W
Hýl rudý Carpodacus erythrinus H,T O W
Chocholouš obecný Galerida cristata H,Z O W
Chřástal kropenatý Porzana porzana H,T,(z) O W
Chřástal malý Porzana parva h,T O W
Chřástal polní Crex crex H,T O W
Chřástal vodní Rallus aquaticus H,T,Z O W
Jeřáb popelavý Grus grus H,T O W
Jeřábek lesní Bonasa bonasia H,Z O W
Jespák bojovný Philomachus pugnax T O W
Jespák křivozobý Calidris ferruginea T O W
Jespák malý Calidris minuta T O W
Jespák obecný Calidris alpina T O W
Jespák šedý Calidris temminckii T O W
Jestřáb lesní Accipiter gentilis H,T,Z O W
Jiřička obecná Delichon urbica H,T O W
Kachna divoká Anas platyrhynchos H,T,Z O W
Kachnička mandarinská Aix galericulata [C],*h,t,z O W
Kalous pustovka Asio flammeus h,T,Z O W
Kalous ušatý Asio otus H,T,Z O W
Káně lesní Buteo buteo H,T,Z O W
Káně rousná Buteo lagopus T,Z O W
Kavka obecná Corvus monedula H,T,Z O W
Koliha velká Numenius arquata h,T,z O W
Kolpík bílý Platalea leucorodia h,T,(z) O W
Konipas bílý Motacilla alba H,T,z O W
Konipas horský Motacilla cinerea H,T,Z O W
Konipas luční Motacilla flava H,T O W
Konopka obecná Carduelis cannabina H,T,Z O W
Kopřivka obecná Anas strepera H,T,z O W
Kormorán velký Phalacrocorax carbo H,T,Z O W
Koroptev polní Perdix perdix H,Z O W
Kos černý Turdus merula H,T,Z O W
Kos horský Turdus torquatus H,T,z O W
Krahujec obecný Accipiter nisus H,T,Z O W
Králíček obecný Regulus regulus H,T,Z O W
Králíček ohnivý Regulus ignicapilla H,T,z O W
Krkavec velký Corvus corax H,Z O W
Krutihlav obecný Jynx torquilla H,T O W
Křepelka polní Coturnix coturnix H,T O W
Křivka obecná Loxia curvirostra H,T,Z O W
Kukačka obecná Cuculus canorus H,T O W
Kulík bledý Pluvialis squatarola T O W
Kulík hnědý Charadrius morinellus h,t O W
Kulík písečný Charadrius hiaticula (h),T O W
Kulík říční Charadrius dubius H,T O W
Kulík zlatý Pluvialis apricaria T,(z) O W
Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum H,Z O W
Kvakoš noční Nycticorax nycticorax H,T O W
Labuť velká Cygnus olor H,T,Z O W
Labuť zpěvná Cygnus cygnus T,Z O W
Ledňáček říční Alcedo atthis H,T,Z O W
Lejsek bělokrký Ficedula albicollis H,T O W
Lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca H,T O W
Lejsek malý Ficedula parva H,T O W
Lejsek šedý Muscicapa striata H,T O W
Lelek lesní Caprimulgus europaeus H,T O W
Linduška horská Anthus spinoletta H,T,z O W
Linduška lesní Anthus trivialis H,T O W
Linduška luční Anthus pratensis H,T,z O W
Linduška úhorní Anthus campestris H,t O W
Luňák červený Milvus milvus H,T,Z O W
Luňák hnědý Milvus migrans H,T O W
Lyska černá Fulica atra H,T,Z O W
Lžičák pestrý Anas clypeata h,T,z O W
Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus H,T,Z O W
Morčák malý Mergus albellus (h),T,Z O W
Morčák prostřední Mergus serrator T,z O W
Morčák velký Mergus merganser H,T,Z O W
Moták lužní Circus pygargus H,T O W
Moták pilich Circus cyaneus H,T,Z O W
Moták pochop Circus aeruginosus H,T,(z) O W
Moudivláček lužní Remiz pendulinus H,T,z O W
Orel královský Aquila heliaca h,H,t O W
Orel křiklavý Aquila pomarina h,T O W
Orel mořský Haliaeetus albicilla H,T,Z O W
Orel skalní Aquila chrysaetos t,z O W
Orlovec říční Pandion haliaetus T,(z) O W
Ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes H,T,Z O W
Ostralka štíhlá Anas acuta (h),T,Z O W
Ostříž lesní Falco subbuteo H,T O W
Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla H,T,z O W
Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis H,T O W
Pěnice pokřovní Sylvia curruca H,T O W
Pěnice slavíková Sylvia borin H,T O W
Pěnice vlašská Sylvia nisoria H,T O W
Pěnkava jíkavec Fringilla montifringilla (h),T,Z O W
Pěnkava obecná Fringilla coelebs H,T,Z O W
Pěvuška modrá Prunella modularis H,T,Z O W
Pěvuška podhorní Prunella collaris H,t O W
Pisík obecný Actitis hypoleucos H,T,(z) O W
Polák chocholačka Aythya fuligula H,T,Z O W
Polák kaholka Aythya marila T,Z O W
Polák velký Aythya ferina H,T,Z O W
Poštolka obecná Falco tinnunculus H,T,Z O W
Poštolka rudonohá Falco vespertinus h,T O W
Potápka černokrká Podiceps nigricollis H,T,z O W
Potápka malá Tachybabtus ruficollis H,T,Z O W
Potápka roháč Podiceps cristatus H,T,Z O W
Potápka rudokrká Podiceps grisegena h,T,z O W
Potáplice malá Gavia stellata T,Z O W
Potáplice severní Gavia arctica T,Z O W
Puštík bělavý Strix uralensis H,Z O W
Puštík obecný Strix aluco H,Z O W
Racek bělohlavý Larus cachinnans h,T,Z O W
Racek bouřní Larus canus h,T,Z O W
Racek černohlavý Larus melanocephalus H,t O W
Racek chechtavý Larus ridibundus H,T,z O W
Racek malý Larus minutus T,z O W
Racek mořský Larus marinus t,z O W
Racek středomořský Larus michahellis T O W
Racek stříbřitý Larus argentatus t,z O W
Racek žlutonohý Larus fuscus T,z O W
Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus H,T O W
Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus H,T,(z) O W
Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus H,T O W
Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris H,T O W
Raroh velký Falco cherrug H,Z O W
Rehek domácí Phoenicurus ochruros H,T,z O W
Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus H,T O W
Rorýs obecný Apus apus H,T O W
Rybák černý Chlidonias niger h,T O W
Rybák obecný Sterna hirundo H,T O W
Rybák velkozobý Hydroprogne caspia T O W
Sedmihlásek hajní Hippolais icterina H,T O W
Skorec vodní Cinclus cinclus H,Z O W
Skřivan lesní Lullula arborea H,T,z O W
Skřivan polní Alauda arvensis H,T,z O W
Slavík modráček Luscinia svecica H,T O W
Slavík obecný Luscinia megarhynchos H,T O W
Slípka zelenonohá Gallinula chloropus H,T,Z O W
Slučka malá Lymnocryptes minimus T,z O W
Sluka lesní Scolopax rusticola H,T,z O W
Sojka obecná Garrulus glandarius H,T,Z O W
Sokol stěhovavý Falco peregrinus H,T,Z O W
Sova pálená Tyto alba H,Z O W
Stehlík obecný Carduelis carduelis H,T,Z O W
Straka obecná Pica pica H,Z O W
Strakapoud bělohřbetý Dendrocopos leucotos H,Z O W
Strakapoud jižní Dendrocopos syriacus H,Z O W
Strakapoud malý Dendrocopos minor H,Z O W
Strakapoud prostřední Dendrocopos medius H,Z O W
Strakapoud velký Dendrocopos major H,T,Z O W
Strnad luční Miliaria calandra H,Z O W
Strnad obecný Emberiza citrinella H,T,Z O W
Strnad rákosní Emberiza schoeniclus H,T,Z O W
Strnad zahradní Emberiza hortulana H,T O W
Střízlík obecný Troglodytes troglodytes H,T,Z O W
Sýc rousný Aegolius funereus H,Z O W
Sýček obecný Athene noctua H,Z O W
Sýkora babka Parus palustris H,T,Z O W
Sýkora koňadra Parus major H,T,Z O W
Sýkora lužní Parus montanus H,T,Z O W
Sýkora modřinka Parus caeruleus H,T,Z O W
Sýkora parukářka Parus cristatus H,Z O W
Sýkora uhelníček Parus ater H,T,Z O W
Sýkořice vousatá Panurus biarmicus H,T,Z O W
Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris H,T,Z O W
Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla H,Z O W
Špaček obecný Sturnus vulgaris H,T,z O W
Tetřev hlušec Tetrao urogallus h,z O W
Tetřívek obecný Tetrao tetrix H,Z O W
Ťuhýk obecný Lanius collurio H,T O W
Ťuhýk šedý Lanius excubitor H,T,Z O W
Turpan hnědý Melanitta fusca T,Z O W
Včelojed lesní Pernis apivorus H,T O W
Vlaštovka obecná Hirundo rustica H,T,(z) O W
Vlha pestrá Merops apiaster H,T O W
Vodouš bahenní Tringa glareola T O W
Vodouš kropenatý Tringa ochropus h,T,Z O W
Vodouš rudonohý Tringa totanus H,T O W
Vodouš šedý Tringa nebularia T,(z) O W
Vodouš tmavý Tringa erythropus T O W
Volavka bílá Egretta alba T,Z O W
Volavka červená Ardea purpurea h,t,(z) O W
Volavka popelavá Ardea cinerea H,T,Z O W
Volavka stříbřitá Egretta garzetta (h),t O W
Vrabec domácí Passer domesticus H,Z O W
Vrabec polní Passer montanus H,T,Z O W
Vrána černá Corvus corone H,T,Z O W
Vrána šedá Corvus cornix H,T,Z O W
Výr velký Bubo bubo H,Z O W
Zrzohlávka rudozobá Netta rufina H,T,z O W
Zvonek zelený Carduelis chloris H,T,Z O W
Zvonohlík zahradní Serinus serinus H,T,z O W
Žluna šedá Picus canus H,Z O W
Žluna zelená Picus viridis H,Z O W
Žluva hajní Oriolus oriolus H,T O W

Nahoru
Zdroj: FK ČSO


www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.