⌂← Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu 2024 | Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Červený seznam ČSSR - ptáci

Pozor - jedná se o zastaralý seznam publikovaný v roce 1988 na základě dat asi ze 70. let! Možnost dalších chyb přepisem textu. Druhy jsou seřazeny pravděpodobně podle nějakého taxonomického zařazení. Aktuálnější seznam je zde (pozor - kategorie jsou jinak rozděleny a stav také nemusí odpovídat skutečnosti).

Ex - vymizelé druhy
poštolka jižní
kulík hnědý
rybák malý
Poznámky k současnému stavu předchozích druhů: PJ stále nehnízdí, ostatní extrémně vzácně.
E - kriticky ohrožené druhy
kormorán velký
bukač velký
volavka červená
luňák červený
orel mořský
orlík krátkoprstý
orel královský
orel skalní
orel nejmenší
raroh velký
sokol stěhovavý
drop velký
dytík úhorní
výreček malý
slavík modráček středoevropský
V - ohrožené druhy
bukáček malý
kvakoš noční
volavka popelavá
čáp černý
čírka obecná
čírka modrá
lžičák pestrý
luňák hnědý
jestřáb lesní
krahujec obecný
orel křiklavý
ostříž lesní
jeřábek lesní
tetřívek obecný
tetřev hlušec
koroptev polní
křepelka polní
chřástal vodní
chřástal kropenatý
chřástal malý
chřástal polní
bekasina otavní
břehouš černoocasý
koliha velká
vodouš rudonohý
pisík obecný
rybák obecný
rybák černý
holub doupňák
sova pálená
výr velký
sýček obecný
puštík bělavý
lelek lesní
ledňáček říční
mandelík hajní
dudek chocholatý
krutihlav obecný
strakapoud bělohřbetý
datlík tříprstý
chocholouš obecný
skřivan lesní
linduška úhorní
konipas luční
rehek zahradní
bramborníček hnědý
bramborníček černohlavý
rákosník velký
lejsek šedý
ťuhýk obecný
kavka obecná
strnad zahradní
strnad luční
R - vzácné druhy
potápka rudokrká
volavka vlasatá
volavka stříbřitá
volavka bílá
kolpík bílý
ostralka štíhlá
zrzohlávka rudozobá
polák malý
hohol severní
moták lužní
poštolka rudonohá
pisila čáponohá
tenkozobec opačný
kulík písečný
vodouš kropenatý
racek černohlavý
rybák bahenní
kalous pustovka
vlha pestrá
linduška horská
pěvuška podhorní
slavík tmavý
slavík modráček tundrový
skalník zpěvný
drozd cvrčala
cvrčilka slavíková
rákosník ostřicový
sýkořice vousatá
zedníček skalní
ťuhýk rudohlavý
ťuhýk menší
hýl rudý
strnad viničný
M - migrující ohrožené druhy
ibis hnědý
husa malá
káně bělochvostá
orel volavý
orlovec říční
dřemlík tundrový
chřástal nejmenší
jeřáb popelavý
drop malý
bekasina větší
vodouš štíhlý
racek malý
rybák velkozobý
rybák bělokřídlý
sovice sněžní
I - druhy vyžadující další pozornost
potápka černokrká
čáp bílý
labuť velká
husa velká
kopřivka obecná
včelojed lesní
moták pochop
moták pilich
sluka lesní
kulíšek nejmenší
sýc rousný
datel černý
strakapoud jižní
strakapoud prostřední
břehule říční
vlaštovka obecná
linduška luční
slavík obecný
bělořit šedý
kos horský
pěnice vlašská
lejsek malý
moudivláček lužní
krkavec velký

Pozor - jedná se o zastaralý seznam publikovaný v roce 1988 na základě dat asi ze 70. let! Možnost dalších chyb přepisem textu. Druhy jsou seřazeny pravděpodobně podle nějakého taxonomického zařazení. Aktuálnější seznam je zde (pozor - kategorie jsou jinak rozděleny a stav také nemusí odpovídat skutečnosti).www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.