⌂← Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.
pařezy

Proč ubývá ptáků?

Poznámka: tato stránka obsahuje plnou, ale nepřehlednou verzi. Zjednodušenou si můžete prohlédnout zde.

Jednoduše: Hlavní příčinou úbytku biodiverzity je ČLOVĚK a jeho činnosti a vynálezy.

Ano, to jste i VY. Toužíte po neustálém rozvoji?, co nejlevnějších potravinách?, vozit se v autě? ... to všechno s tím souvisí.

Globálně jsou nejškodlivějšími činnostmi zemědělství a rozvoj. Zemědělství škodí téměř jakéhokoliv druhu (+ rybolov, těžba dřeva, …), ale do určité intenzity by bylo přijatelné, tato míra je už většinou překročena. Rozvoj ničí poměrně pomalu, zato ale jistě. Ideologie trvalého růstu je zcela nesmyslná, nelze se roztahovat do nekonečna. Obě škodlivé činnosti jsou podloženy přelidněním a chamtivostí (menší počet lidí nebo jejich menší nároky by méně zatěžovaly prostředí). Navzdory propagandě nejvíce škodí systémy založené na kapitalismu a liberalismu. (Kombinace peněz, trhu, vlastnictví a svobody vždy spolehlivě zařídí co největší zničení přírody.)

Rozdělení možných nepřirozených příčin úbytku ptáků (vlivem člověka)

příčiny úmrtí ptáků Případně ještě jiné příčiny... Největší význam má hlavně první bod s nejvíce destruktivními účinky, ostatní by normálně příroda vykompenzovala, třetí a pátý bod je významný při soustavné likvidaci vybraných druhů i při jejich úbytku - až do vymizení (a že to je možné, jsme mohli vidět např. u holuba stěhovavého). Zabití na silnici může být významné u některých dravců, kteří sbírají už mrtvé ptáky, a přitom jsou i oni zabiti. Dalším zvláštním případem může být genetické znečištění od různých chovatelů včetně myslivců.
straku

Podívejte se i na odbornější stránku Má predace vliv na pokles ptačích populací?

Poznámka: omlouváme se, že momentálně tato stránka obsahuje nepříliš uspořádané shluky různě posbíraných informací s různou relevancí, časem to snad bude napraveno...

jediný přemnožený druh je člověk

Lidi se nekontrolovatelně roztahují a stromy a další dřeviny a zeleň mizí raketovou rychlostí, ale člověk dává vinu dravcům a predátorům (u nás jsou asi nejnápadnější obětí straky, vrány, lišky, např. v USA je zas fašismus proti veverkám), a chce je likvidovat, i přestože jejich negativní vliv nebyl nikdy vědecky prokázán.

speciesismus

Tyto myšlenky likvidace "méněcenných" druhů se velmi podobají Hitlerovo NACISMU! (speciesistický kryptofašismus)

Přirození predátoři nejsou příčina. Žijí tady společně miliony let bez problémů, problémy přišly až s člověkem. Domácí kočky nelze považovat za přirozené predátory, protože je "vynalezl" a rozšířil člověk, stejně tak další zavlečené invazní druhy. Člověk taky není příliš přirozený, protože se jednak přemnožil a roztahuje se úplně všude, kam by se přirozeně nedostal (např. ostrovy).

Pokud má být nějaký druh zvířete přemnožený, pak je to 1) člověk, 2) psi, kočky, hospodářská a další zvířata množená člověkem.

Člověk přispívá i ke zvyšování přirozené predace - více

Mnoho lidí vyznává nesmyslnou myšlenku: zvířata A žerou zvířata B, proto musíme zvířata A postřílet - jedná se nejspíš o nějakou mentální poruchu, masakr zvířat člověkem je naproti tomu pro ně normální. Lze pochopit lidské litování oběti, ale už ne "řešení" v podobě bezdůvodného zavraždění jejího predátora.

Nevím, kolik je potřeba inteligence k pochopení, že je zcela normální když predátor požírá svou kořist, dokonce je to užitečné, protože především odstraní nemocné jedince a zabrání tak šíření nemocí a degeneraci. Funguje to tak miliony let bez problému, až člověk se do toho musel začít vrtat. Navíc když on sám sežere na co přijde a vraždí i to, co nesežere.

A to byste taky chtěli mít na každém metru čtverečním jednoho malého ptáka, nebo ještě víc? A budete jim po celý rok kupovat tuny semen a hmyzu, nebo co si myslíte že budou jíst?

Vy snad nejíte vejce a kuřata? Pokud jíte, tak nemáte žádné právo to zakazovat jiným druhům. Pokud jste vegetarián, tak nemůžete chtít vraždit ani predátory.

Je nesmysl chránit přírodu před přírodními procesy, potřeba je chránit ji před lidskou chamtivostí!

Přečtěte si překlad článku Co zabíjí ptáky? nebo originál v angličtině.

Co konkrétně působí většinou negativně na ptáky?

Z lidských činností je nejškodlivější hlavně zemědělství včetně farmářů a podobné činnosti (lesnictví, rybářství, myslivost) a také takzvaný rozvoj (pokrok) a s ním stavitelství (likvidace zeleně, betonování, asfaltování...), někde i lov.

„Takzvaný pokrok je nejhorší zhoubnou nemocí, jaká mohla Matku Zemi potkat.“ (z)

Je zcela jasné, že všechny negativně působící lidské činnosti mnohonásobně převyšují vliv přirozených predátorů na ptáky, jejich vliv je tedy zanedbatelný a je nesmysl to řešit jejich likvidací. (to je řešení "od konce" a nikoliv příčiny, stejně jako u ryb a kormoránů) Navíc v poslední době většina "kontroverzních druhů" nepřibývá, nebo dokonce ubývá!

Hlavní problém: přemnožení člověka (graf, počítadlo, nejrychleji se množí černoušci v Africe - zdroj, kde také přímo sežerou mnoho našich ohrožených druhů...) a zároveň lidská hamižnost, od toho se odvíjí všechno ostatní. Mnoho lidí má idiotské názory, že "nepotřebují přírodu" ale stačí jim jen nacpané pupky, kde ale to jídlo chtějí vzít, když ho nebude kde vypěstovat? Zcela nejhorší je ideologie "hlavně aby to bylo co nejlevnější" (svobodný tržní systém, kapitalismus), tato ideologie má devastující účinky na celou planetu, včetně jiných lidí.

psychopatologie - úmyslná škodolibost z důvodu roztaženosti. Příčina bude rozebrána později. Následkem je to, že lidi už se samé rozmazlenosti nevědi, co by ještě chtěli nebo nechtěli, a tak přímo nebo nepřímo volaji po likvidaci něčeho (například zvonění hodin, které tady bylo už stovky let a dnes je relativně-vporovnání s okolím méně intenzivní) nebo přímo nějakého druhu (např. holubů). Paradoxně naopak podporují mnohem hlučnější automobily a mnohem špinavější a přemnoženější psy.

Další novodobou psychickou úchylkou (obsesí) je přehnaná touha po "čistotě". Ta se však netýká skutečného a nebezpečného chemického nebo odpadového znečištění, ale "odstraňování" přírodních prvků, jako jsou různé "plevele" a "náletové dřeviny" (v poslední době se ale čím dál víc úchylně likvidují vpodstatě jakékoliv i předtím vysazené křoviny, a to i ve vegetační době a s obsazenými hnízdy, ale jak to vypadá, tak jde o epidemii nejen českou - viz např. Maďarsko) nebo přímo úmyslné ničení hnízd (což je mimochodem nelegální).

Zemědělství: zničení původního biotopu a nahrazení monokulturou, odvodňování luk, pesticidy, masakr při sklizni a pracích na poli (zničení hnízd i mláďat), likvidace "překážejících stromů a křovin", likvidace "konkurenčních" druhů, likvidace pralesů a jiných biotopů... V Česku dochází i ke zdánlivě prospěšným přeměnám louky na rybník nebo její zalesnění, ve skutečnosti tím vznikají převážně škody. Zemědělci zcela vyhubili např. druh karančo guadeloupský Caracara lutosa. Černošští zemědělci likvidují výbušninami s benzínem po statisících hnízdící snovače rudozobé (pro zaslepenější bych to přirovnal jako kdyby se jejich porodnice i s nemluvňaty vybombardovaly napalmem). V jiných zemích (ale v malé míře pravděpodobně i u nás) je časté vypalování veškeré vegetace požárem (takto "hospodaří" zejména v Africe s pralesy), ve "vyspělejších" zemích se vypaluje pesticidem (jen o málo méně škodlivé). Intenzifikace a bezohlednost zemědělství je i následkem kapitalistického režimu - viz dále. Zcela jasně viditelný okamžitý škodlivý efekt měly a stále mají nesmyslně nastavené podmínky dotací zemědělcům, které EU stále odmítá změnit k lepšímu ve prospěch prostředí.

les

Lesnictví: možné zničení původního biotopu a nahrazení většinou stejnověkou smrkovou monokulturou, souvislý jehličnatý les mnoha ptákům nevyhovuje, staré stromy s dutinami potřebnými pro hnízdění se také nenechávají (částečnou náhradou jsou ptačí budky). V některých zaostalejších zemích se navíc ani neprovádí náhradní výsadba a jen se těží. Ani u nás není vzácností stejnověká monokultura smrků, která se jednou naráz zcela vyhladí a potom opět vysadí stejné smrky. Běžně dochází k těžbě stromů v době hnízdění ptáků i s hnízdy, dokonce i s budkami. Nějaké keře s bobulemi jako potravou pro ptáky se také jen likvidují. Opět to souvisí s kapitalismem a honbou za ziskem.

Rybářství vnitrozemské: zničení původního biotopu, např. z bažiny nebo vlhké louky rybník, pronásledování predátorů byb, nevhodné úpravy rybníku a okolí nevhodné pro hnízdění ptáků.

Rybářství mořské: neobnovitelné rabování ryb - nedostatek potravy pro mořské ptáky, nešetrná technika rybolovu s ptáky jako vedlejšími úlovky a jejich utopení.

Rybářství sportovní (rybaření): rovněž pronásledování predátorů, rušení hnízdících ptáků (i záměrné) až znemožnění hnízdění, bordel po rybářích (vlasce, háčky) zraňuje ptáky.

Správci vodních toků, vodohospodáři: bezdůvodné kácení stromů u vody, úpravy koryt řek, regulace vodní hladiny - to všechno zničí hnízda. Přidávají se ještě majitelé malých vodních elektráren, kteří pro maximalizaci svého bezpracného zisku, dotovaného z kapes ostatních lidí, nenechají dostatečný průtok vody.

Zahrady: až úchylná obscesivní touha po sterilním trávníku (nebo rovnou vybetonování) - žádné prostředí ani potrava pro ptáky, normální stromy taky ze zahrad mizí... (neudržované zarostlé zahrady jsou tak pro většinu ptáků pro hnízdění nejlepší, na posekané trávě jen málo druhů hledá potravu). Oblbování pokračuje až tak, že v reklamě na totální likvidátor rostlin je na konci záběr na holou betonovou dlažbu doprovázený zpěvem ptáků. Domnělá náhrada jako ptačí budka na kůlu je prakticky bezcenná a většina ptáků ji bude ignorovat. Také se objevuje nelegální likvidace "škodné" hamižnými zahrádkáři, kteří si myslí, že všechno patří jen jim.

Automobilismus: silnice = zničená část krajiny, rušení hlukem (to např. ztěžuje komunikaci vylétlých mláďat s rodiči, jejich přivolání pro nakrmení), v ohromném množství masakrování ptáků automobily a kamiony, další navíc zabíjí nesmyslně prosklené protihlukové stěny. Příklad účinného řešení. V ČR auta zabijí ročně např. 70 000 bažantů. V Americe zabíjí automobily a kamiony 60 - 80 milionů ptáků ročně (American Bird Conservancy). Pravděpodobně to má nejvýznamnější vliv na vzácnější dravce, kteří požírají mrtvé ptáky na silnici, a při tom i je zabije auto. Automobily jsou jedním z největších zdrojů hluku, potom je nesmysl si stěžovat na zvuky ptáků, když automobily je mnohonásobně přehluší... ale ono lidské ucho slyší jen to, co mozek chce slyšet... Rovněž likvidace stromů pro jejich domnělou nebezpečnost, která byla vědecky vyvrácena (nebezpeční jsou akorát tak sami řidiči, ale to si Češi silně postiženi automobilovým fetišem nehodlají připustit).

ty aleje přežily staletí, několik válek, spousty přírodních pohrom, ale koho nepřežije nic, to jsou čeští dopravní inženýři

Někde pravděpodobně v jižní (nebo jihozápadní) Evropě se bylinný porost kolem silnic "udržuje" tak, že se jednou za čas zcela vypálí herbicidem, to je pochopitelně likvidační i pro užitečný hmyz a motýly (podívejte se např. na obrázek jak to vypadá na železnici ve Francii). Křoviny bezprostředně u silnice nejsou příliš vhodné, protože přitahují ptáky k silnici, a to může mít pro ně zmíněné smrtelné následky. Škodlivé jsou samozřejmě i jiné druhy dopravy - letecká, železniční, lodní.

kočka

Domácí kočky: anglický článek Kočky pod střechu! [přeložit], je třeba upozornit, že kočka domácí není v přírodě přirozená a venku jen škodí

Domácí psi: rušení hnízdících ptáků až znemožnění hnízdění, přímé zabití - pytláctví. Mimochodem jsou psi dalším zdrojem výrazného hluku.

Různé stavby a hlavně skleněné plochy: další informace v angličtině [přeložit], podle ABC 300 milionů až miliarda ptáků ročně. Příklad účinného řešení.

Kapitalismus a liberalismus: výmluvy na komunisty už jsou trapné, nejen že se předchozí chyby nenapravily, v ničení se stále dál pokračuje a čím dál tím víc! (Jen pro příklad během 90. let v našem státě vyhynulo 10 druhů ptáků.) V liberálním kapitalistickém systému zcela selhává ochrana přírody už z jeho principu: volné tržní prostředí s neomezenou svobodou + soukromé vlastnictví pozemků = všechny pozemky musí být co nejvíc ekonomicky hospodářsky využité. A ekonomicky výhodnější je například na místě parku se zelení postavit betonové stavby. Zcela zničující je i nesmyslná západní ideologie trvalého růstu (rozvoje) - už vám někdy něco vyrostlo do nekonečna? Hyenistický tržní systém honbou za ziskem ("ochranou ekonomických zájmů") a rozdělením a zprivatizováním veškerého prostředí (a ponechání "svobody" s jeho nakládáním) všechno zničí. Hlavní cíl kapitalismu je co největší soukromý zisk bez ohledu na okolí, a to znamená co největší vykořisťování čehokoliv (lidí, zvířat, přírody). Likvidace dřevin z důvodu "nerušeného výhledu na podnik/reklamu", "vyčištění" pozemku (od všeho živého) před zamýšleným prodejem... Obrovské plechové sklady a nadbytečné superhypermarkety na místě bývalé zeleně jsou také produktem kapitalismu. Nesmyslné silnice a dálnice pro nesmyslné převážení krámů a lidí z důvodu sebemenšího zisku, nebo prostě jen tak, protože to zrovna je v módě. Systém také vytváří větší plýtvání všemi zdroji, a tím větší zátěž prostředí, než by byla třeba. Nesmyslné přerozdělování zisku, kdy odměna není úměrná výkonu a cena je dána diktátem podnikatele s potřebou co nejvyššího osobního zisku a co nejnižších výrobních nákladů. Prvotní zemědělec, který nejvíce pracuje, dostane nejméně, ale majitel obchodu za téměř nulovou práci shrábne nejvíce. To vede ke snižování počtu zemědělců a o to víc příliš intenzivnímu zemědělství, bezohlednému k přírodě. Bezpracný zisk z vlastnictví nemovitostí způsobuje jejich nadměrné stavební zatěžování. KSČ je už přes 20 let "od válu", a přesto úbytek ptáků pokračuje, nebo se dokonce zrychluje, chyba je tedy evidentně někde jinde. Nikdy se nelikvidovala zeleň tak rychle, jako v posledních letech (2012). A nově se kromě zisku provádí i z ještě nesmyslnějších důvodů, zejména "estetických" a rozfrcávání dotací a obecních rozpočtů. V poslední době lze pozorovat, jak nejspíš právě po tom, co obce dostaly více peněz, tyto vyhazují na nesmyslné ničení zeleně a zejména likvidaci křovin. "Komunisti" s ničením prostředí nezačali ani neskončili, ale na druhou stranu právě oni v pozdější době začali s jeho vážnější ochranou. Vysázeli mnoho stromů a mnoho dalších aspoň nechali být, ty teď "kapitalisti" hojně likvidují ve prospěch osobního zisku. Veškeré pozemky musí být "ekonomicky využité". Dnešní propaganda se nám snaží namluvit, že se prostředí zlepšuje. Nesmysl, stále se zhoršuje, jen si na to některé druhy už zvykly. "Buď zemře kapitalismus, nebo zemře Matka Země."

I ten Stalin nechal vysázet kolem Moskvy několikakilometrový pás lesů. Teprve až kapitalisti jej začali likvidovat, měnit na skládku nebezpečných odpadů a zastavovat.

Teoreticky víc škodí přírodě více demokratické režimy a nejvíc chránit mohou / ale nemusí totalitní režimy. V totalitních systémech záleží na vládě, a ta může nařídit co největší ochranu. Naopak v co nejvíc svobodných demokratických systémech záleží jen na lidech - jednotlivcích, a ti velmi často ze své vlastní vůle a zejména na takzvaně sokromých pozemcích prostředí co nejvíc poškozují a jiná zvířata z nich vyhánějí nebo rovnou likvidují. Ukazuje se to i v našem částečně demokratickém režimu - např. lidé sepisují petice pro likvidaci ohrožených druhů.

Lov a chytání ptáků: existují mezi námi úchylové, kteří střílí i jen pro zábavu. Také odchytávání pro chov v zajetí. Stěhovavé ptáky ohrožuje nejen lov ve středomoří, ale i přemnožující se černoši v Africe.

Nenažranost - nesmyslné chytání drobných zpěvných ptáků pouze jako pochoutky zejména pro zazobance - hlavně Francie, Itálie, Kypr...

Možné důvody úmyslného přímého nelegálního zabíjení: vraždění pro zábavu (myslivci, pseudošlechta, buranští pubescenti), přímý finanční či materiální zisk (myslivci a samozvaní lovci, obchodníci s trofejemi a masem), nepřímý finanční či materiální zisk (myslivci, rybáři, zemědělci, vinaři, sadaři, zahrádkáři, apod.), samozvaná víra v nucené regulátorství - nenávist k určitým druhům či skupinám (různí), ... další

Myslivost a lovectví: základní myšlenkou myslivosti rozhodně není ochrana přírody, ale ochrana pouze ekonomicky užitkových druhů zvěře a samozřejmě likvidace přirozených predátorů. Neméně chtěná je touha střelby na živý cíl s následkem jeho zabití. Ještě ve dvacátém století i u nás myslivci stříleli úplně všechno co se před nimi pohlo. Myslivci vysazují a chrání nepůvodní druhy zvířat a zdegenerované křížence. Při lovu kachen se střílí do všeho, co se zvedne z hladiny, včetně ohrožených druhů. Ve Franciji se zcela legálně stále ještě střílí naše kriticky ohrožené druhy tažných ptáků, podobné je to i v Itálii. U nás to není o moc lepší, ještě nedávno oficiálně myslivci bezdůvodně stříleli silně ohrožený druh. Doposud ve velkém střílí téměř ohrožený druh, také bez rozumného důvodu, tedy především pro zábavu, vymlouvající se kryptofašistickými myšlenkami. Také nelegální vybírání vajec a mláďat (pro) sokolníky.

Imigranti: lidská migrace spolu s úmyslně (např. kočky nebo psi) i neúmyslně (např. krysy/potkani) zavlečenými živočichy (včetně sebe sama) má katastrofální dopady, zejména na ostrovech. Takto už se zcela vyhladilo několik druhů. Imigranti zcela vyhubili např. nejpočetnějšího ptáka, holuba stěhovavého. Právě "bílí" imigranti v Africe nejvíc likvidují pralesy, nebo k tomu ekonomikou nutí původní obyvatele. Škodlivé je i zatahování nepůvodních druhů rostlin.

torzo stromu

"Údržba" zeleně: pesticidy, příliš časté sekání trávy na všech plochách (i kde to není nutné), drastické ořezávání až likvidace křovin a stromů zejména ve městech, řezání navíc často probíhá v době hnízdění ptáků = zničení obsazených hnízd, při podzimním řezu odstranění bobulí (= potravy). Poškozování dřevin tak může škodit ptákům hned trojnásobně: zničení hnízdiště, zničení úkrytu a zničení zdroje potravy. Na druhou stranu se ponechávají úplně zarůstat vzácné květinové louky včetně jejich jen zdánlivě prospěšného zalesňování... Vypalování trávy ohněm (zakázané) nebo herbicidem (takovým lidem by měl být pozemek vyvlastněn když se o něj neumí starat). Kompletní "revitalizace" = draze placené ničení prostředí, náhlé změny jsou ze všeho nejhorší. Často se provádí "obnova" velké skupiny stromů tak, že se úplně všechny naráz během jedné sezóny vykácí a takzvaně nahradí novými. Taková činnost má katastrofální následky. Vymlouvání se na ne/bezpečnost je zcela nesmyslné, ty stromy rostly až stovky let, a nemohou se stát náhle během jednoho roku všechny najednou nebezpečnými. Na jejich kontrolu a obnovu jste měli desetiletí a mohli jste je "vyměňovat" postupně pomalu. A žádné "estetické důvody" v legislativě neexistují. Často se za skutečnou příčinou skrývá pouze čerpání dotace, resp. ubryndnutí její části do něčí soukromé kapsy. V poslední době je provozována a čím dál víc podporována a propagována zdánlivě užitečná, ale ve skutečnosti v dalších souvislostech často naopak ekologicky škodlivá činnost - vysazování nových stromů. Záleží na tom, kde a které druhy se vysazují. Není ničím neobvyklým, že se na daném místě nejprve vykácí všechno původní, co bylo přirozeně přizpůsobeno danému prostředí a zcela samovolně a bez jakýchkoliv nákladů tam prospívalo, aby se tam následně za státní nebo obecní dotace slavnostně vysadily jiné a často i zcela nepůvodní stromky, ze kterých velká část i přes občasnou péči do pár let uschne (nebo bude zničena vandaly, které ochranné prvky jaksi přitahují) a možná ještě několikrát bude muset být za drahé peníze znovu nahrazována. Podobný scénář bývá i s takzvanou "náhradní výsadbou" - místo pokácených stromů "pod ochranou" se navíc ještě vykácí na jiném místě mnohem víc dalších hodnotných dřevin "bez ochrany", aby se na jejich místo mohly vysadit jakoby náhradní chcípáky, které tam "musí" vydržet jen pár let...

Takzvaný pro člověka "pořádek" je pro většinu ptáků silně nevyhovující, chybí jim plevely jako zdroj potravy, chybí jim přirozené úkryty a místa ke stavbě hnízd, na umělém "golfovém hřišti" žádné hnízdící ptáky nepotkáte. Také úplná likvidace porostu kolem vod znemožňuje hnízdění ptáků.

Obecně je většinou škodlivá přehnaná aktivita (účel pouze estetický, nikoliv ekologický), v některých případech neaktivita (louky, invazní druhy) a možná nejhorší je dlouhá neaktivita následovaná intenzivní aktivitou (prostředí obsadily druhy, kterým vyhovovalo, a náhle je zničeno - chcete-li "změněno").

Často je rozšířeno i nesmyslné brojení proti "náletovým" dřevinám. Jistě že na některých místech nejsou žádoucí, ale jejich vytrvalá likvidace úplně na všech místech může mít za následek úplné lokální vyhynutí celých druhů. Přitom takové druhy zejména křovin často poskytují úkryt, hnízdiště i potravu (plody).

Vodohospodářství apod.: likvidace stromů, křovin a další vegetace kolem vody (= nemožnost hnízdění), jakož i jiné "uklízení" v době hnízdění (= zničení hnízd), "úprava" koryt řek až jejich vybetonování (= nemožnost hnízdění), jezy, manipulace s vodní hladinou v době hnízdění (= zničení hnízd) (přehrady, vodní elektrárny, lodní doprava... to může škodit rybám i ptákům), znečišťování vody vypouštěním chemikálií (a také vhazováním plastových odpadků jako PET lahví...) "Dokonale vyčištěné" okolí řeky od všech přirozených prvků (ne odpadků!) škodí rybám i věšině ptáků, řeka bez úkrytů pro ryby vyhovuje pouze kormoránům. Kradení vody z potoků pro umělé zasněžování sjezdovek - opět kapitalismus a požitek z primitivního sportu.

Turistika, rekreace, sportování ... v oblastech, kde to ruší hnízdící ptáky, podnikání s cestovním ruchem (opět souvisí s kapitalismem), různí "offroad" čtyřkolkáři a motorkáři, rovněž bezohledná honba za senzačními fotografiemi a videi... (rušením hnízdících ptáků dochází k porušování zákona!) Když už je nějaký prostor náhodou zrovna nevyužitý, tak se musí objevit různí "hledači pokladů" s detektory kovů a opět ruší hnízdící ptáky, někdy i přímo mechanicky devastují prostředí. Skupiny lidí, kteří se samozvaně nazývají "milovníci přírody", ale ve skutečnosti ji milují jen jako prostor pro jejich rekreaci. Za každou cenu se musejí nalifrovat do nejcennějších míst a rušit tam přirozený vývoj. Kromě klasických turistů jde také například o vodáky a horolezce.

Přímá nenávist k ptákům: je způsobena buď neznalostí, nebo nějakou úchylkou, tou může být i nadměrná touha po "čistotě", mající za následek likvidaci hnízd (nelegální). "Boje proti holubům" mají za následek především úbytek i jiných, ohrožených druhů (kavky, rorýsi, sovy, vrabci, jiřičky, netopýři nebo i sokoli), tímto jsou zásahy velmi často nelegální. Často jsou to i nesmyslné předsudky jako strach z nemocí nebo např. že vyzobáváním poškozují omítku - to je v případě pěvců úplný nesmysl, protože k tomu nemají zobáky, pouze odebírají už vypadaná a uvolněná zrnka z omítky poškozené zvětráváním.

Zateplování a rekonstrukce budov - většinou přináší znemožnění hnízdění výše jmenovaných druhů, opět často dochází k porušování zákonů.

Nevhodná až škodlivá "pomoc": např. plesnivé nebo jinak nevhodné krmení, snaha "pomáhat" mláďatům, která to nepotřebují (téměř vždy)...

Globální oteplování: ať už je z jakýchkoliv příčin, nepochybně omezí chladnomilné severní druhy. - Vliv klimatických změn na vývoj početnosti ptáků ČR

Různé nebezpečné předměty: skleněné plochy (průhledné a zrcadlové), různé provázky a rybářské vlasce, igelitové sáčky, svislé trubky a komíny, nádoby a nádrže s vodou se strmými stěnami, jedy a chemikálie, elektrická vedení a sloupy, ropné látky, zkažené potraviny, ...

Sběratelství - vycpaniny, pera, vejce - a jejich nelegální sběr, v primitivních zemích z důvodu nesmyslných tradic a pověr, ve vyspělejších zemích většinou zakázáno, a to láká různé zazobance a nenažrance k nelegálním sbírkám.

Větrné elektrárny - zabíjí podle jednoho zdroje přibližně 5 ptáků na turbínu za rok, záleží na lokalitě, dalším vlivem je rušení ptáků.

Genetické znečištění různým křížením jedinců z domácích chovů, ale i přímo vypouštěním od myslivců. Tímto je i pravděpodobnost vyhynutí normálních divokých kachen. Zákon vypouštění nepůvodních druhů a kříženců zakazuje, přesto se tak děje. Opět se to týká i ryb.

Chovatelství a sokolnictví - všichni ptáci jednou museli být ukradeni z přírody, u mnoha z nich se to děje stále a téměř vždy je to nelegální, v EU je chov a prodej volně žijících ptáků zakázán. Navíc dochází k únikům nepůvodních druhů a kříženců.

...

Co potřebují ptáci ke svému životu?

Stačí jen jedno z toho poničit a ptáků začne různou rychlostí ubývat. Člověk v současnosti vytrvale poškozuje všechno a snaží se nahrazovat jen něco, to je téměř k ničemu.

Lov a chytání ptáků

Provádí se pro většinou nesmyslné "manažerování" počtu ptáků, výzkum, úchylnou zábavu, většinou nevhodný zdroj jídla nebo pro zisk (opět kapitalismus). Často se jedná o nelegální činnosti nebo idiotské "tradice". Světoznámé jsou lovy tažných ptáků ve středomoří, ale nelegální lovy se provádí prakticky ve všech zemích i u nás (myslivci, burani se vzduchovkami)...

Kypr

Nelegální odchyt tažných ptáků (pěnce černohlavá, červenka obecná) pro úchylnou "pochoutku" Ambelopoulia. Na jaře roku 2010 vedla k zabití více než čtvrt milionu ptáků.

Francie

Ptáci jako čejka a kulík zlatý jsou chytáni pro prodej do restaurací. V roce 2005 fr. vláda povolila opětovné použití kamenných pastí (= návrat do doby kamenné).

Itálie

Itálie je součástí centrální dráhy ptactva mezi Evropou a Afrikou. ...jeden dobrovolník organizace odstranil 150 000 nelegálních pastí během desetiletého období.

Malta

Přelidněný ostrov se nachází v centrální dráze ptactva, spojující Itálii a Afriku, je klíčovou zastávkou stěhovavých ptáků. Je tam extrémní koncentrace úchylných nelegálních lovců, ale také dostali výjimky k lovu různých druhů, loví prakticky vše, co tam proletí. 3 druhy už tam zcela vyhubili (sokol stěhovavý, sova pálená, kavka obecná).

Odkazy

graf polní ptáci
Úbytek polních ptáků v Evropě. (důsledkem hamižného zemědělství) Zdroj: EBCC.

Z různých zahraničních zdrojů: příčiny úhynů ptáků

(není jasné, pro jakou oblast platí údaje, pravděpodobně jen USA)
- Výzkum publikovaný American Bird Conservancy zjistil, že jen na farmách je asi 672 milionů severoamerických ptáků přímo vystaveno pesticidům každý rok a 10% z nich, neboli 67 milionů, zemře.
- Podle zprávy Světové zdravotnické organizace jen v jižní Asii každoročně zemře asi 800 000 lidí na otravu látkami na hubení hmyzu (pesticidy - insekticidy). ... Kolik asi zabijí ptáků?
- USFWS odhaduje, že nejméně pět milionů ptáků a až 50 milionů ptáků ročně je zabito srážkou s komunikačními věžemi (televizní a mobilní vysílače) ve Spojených státech.
- Každý rok více než 200.000 (dle BirdLife více než 300 000) mořských ptáků, včetně asi 100 000 albatrosů, umírá jako vedlejší úlovek do sítí evropských rybářů. (NABU) Z 21 druhů albatrosů je 19 ohrožených, 2 téměř ohrožené a 2 kriticky ohrožené.
- Ve Spojených státech se obětí větrných elektráren každý rok stane 440 tisíc ptáků.
- 99,9% supů na indickém subkontinentu (jižní Asie) bylo do roku 2008 vyhubeno díky lékům pro domácí skot (diclofenac)
Obrázky: oběti větrných elektráren
Causes of avian mortality
in the United States, 2009[32] Source 	Estimated mortality
(in thousands)
Wind turbines 	20
Aircraft[33] 	80
Nuclear powerplants 	330
Large Communications Towers (over 180', North America)[34] 	6,800
Communication towers (cellular, radio, microwave) 	4,000 – 50,000
Fossil fuel powerplants 	14,000
Cars & trucks 	50,000 – 100,000
Agriculture 	67,000
Pesticide use 	72,000
Building windows 	97,000 – 976,000
Domestic cats 	100,000
Hunting 	100,000
Feral cats 	110,000
Transmission Lines (conventional powerplants) 	175,000

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_wind_power#Birds

Znovu: Chraňte přírodu před lidskou hamižností, nikoliv před přirozenými procesy.www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.