⌂← Nenoste mláďata domů! Nemůžete něco najít nebo máte nějaký dotaz? Kontakty.

Vrabec domácí (obecný) a polní (úpolník, švihlík)

Vrabec domácí (F)
Vrabec domácí (♀ samice nebo mladý)
Vrabec domácí (M)
Vrabec domácí (♂ samec)
Vrabec polní
Vrabec polní
(obě pohlaví jsou stejná a mladí také)

Obrázky: Magnus/Wilhelm von Wright, staženo z Wikipedie jako volné dílo.

Oba druhy mohou být v různých prostředích včetně měst a hnízdí také i na lidských stavbách a chodí na krmítka.

Vzácně se objevují i kříženci obou druhů.

Proč ubývají?

Na to zatím nikdo nenašel jasnou odpověď, ale jsou teoreticky možné některé škodlivé faktory a nejspíš půjde o kombinaci více z nich. Je třeba předem poznamenat, že vrabci velmi obtížně přeletují, a tak jim dělají následující body ještě o to větší problém.

Ztráta hnízdišť

Jde zejména o opravy a zateplování budov a kácení starých stromů s dutinami, respektive pokácení ještě dříve, než se vůbec vytvoří. Hnízda jsou ničena i úmyslně, včetně jiných druhů jako jiřiček, která mohou využívat i oba druhy vrabců. Možná i expanze sýkor koňadry a modřinky a jejich obsazování nejrůznějších dutin i na budovách. Ztráta hnízdiště je zcela jistě negativním faktorem jak lokálně, tak celkově.

Ztráta zdrojů potravy

Možná je souvislost s příliš intenzívní údržbou trávníků, kde úplně chybí, nebo nestačí dozrát plevele se semeny a jejich likvidace na jiných plochách. Také používání insekticidů proti hmyzu, který potřebují pro krmení mladých. V centrech měst může být následkem i zakazování krmení holubů. Ve venkovštějším prostředí pak čím dál intenzivnější zemědělství a menší možnost krmení se při domácích chovech drůbeže apod. Ztráta nebo omezení zdroje potravy určitě může být významným negativním faktorem.

Ztráta úkrytů

V poslední době stále silnější likvidace hustých křovin. Lokálně velmi významná a mnohde jednoznačná příčina okamžitého úplného vymizení vrabců z daného místa. Následkem je sice jen přestěhování na jiné místo, ale jeho kapacita jim pak nemusí dostačovat a celkový počet postupně klesne. Vrabci navíc potřebují i "popeliště", což bývá dalším pro lidi nežádoucím prvkem, který musí zlikvidovat zasypáním štěrkem, mulčí, zabetonováním atp.

Antropogenní zabíjení

Úmyslné přímé zabíjení je v současnosti zřejmě zanedbatelné, ale určitě roste vedlejší zabíjení například automobilovou dopravou, nárazem do skleněných ploch a nejspíš i domácími kočkami a psy, možná i pesticidy. Přes to ale vzhledem k rozmnožovacím schopnostem nejspíš nepůjde o příčinu úbytku.

Studijí z roku 2012 (Schroeder in PS 2/2012) bylo navíc prokázáno, že hluk má negativní dopad na vykrmení mláďat a tím i jejich přežití. Neustálým růstem zejména automobilismu samozřejmě roste i hlukové znečištění.

Přirozená predace

Přirozenou predaci lze jako příčinu úbytku vyloučit. Menší ptáky loví zejména krahujec a jeho počet také poklesl. Tradičně je v oblibě si brát do úst straky, ale ty nejsou příčinou úbytku žádného druhu, jejich počet je v poslední době stabilní a ty druhy, které občas predují (a vrabci navíc na prvních místech nejsou), naopak přibývají.

Nemoci a paraziti

K tomu není dostatek informací. Spíše ale půjde jen o něco, na co se člověk pokouší svádět své chyby, stejně jako na předchozí odstavec.
Pro více informací o jednotlivých druzích můžete pokračovat ve vyhledávání jinde:
vrabec domácí → Google → Seznam → Obrázky Google (Passer domesticus), pták roku 2003
vrabec polní → Google → Seznam → Obrázky Google (Passer montanus)

Více druhů: čeleď vrabcovití na BioLibu.www.rorysi.cz ⁄← Hlavní stránka
Přispějte: Ptačí park Josefovské louky.